Simon Peters Hus, Islandsvej 4

Lidt historie

Ungdomscentret har eksisteret siden “Nordvestbyens Ungdoms- og Menighedscenter” – i daglig tale ”P-nord” – blev oprettet i 1965 i fru Mariane Christensens gartneri på hjørnet af Gøhlmansvej og Galgebjergvej. Senere blev vejens navn ændret til Islandsvej. Det gamle hus blev revet ned i 1986, og de nuværende bygninger indviet i 1986.

Det var oprindeligt KFUM & K, Indre Mission, KFUM-spejderne og KFUK spejderne der tog initiativ til projektet – for Kolding havde vokseværk mod nord og den nye bydel trængte til et hus til ungdomsarbejdet. I 1960’erne voksede også visionerne om et nyt sogn i nordbyen og Simon Peters kirke blev indviet i 1979.

UC-gruppens opgave blev at tage højde for så mange visioner som muligt, da renoveringen af huset blev planlagt.

Fra efteråret 2013 arbejdede en gruppe bestående af folk fra Ungdomscentrets bestyrelse og fra Simon Peters kirkes menighedsråd med, hvordan Ungdomscentrets fremtid skulle se ud. Samarbejdet i ”UC-gruppen” resulterede i, at Simon Peters kirke købte og renoverede Ungdomscentret. Det var muligt, fordi provstiudvalget var meget positive overfor projektet, og fordi vi kunne optage et lån i Haderslev Stift til købet og renoveringen.

Det vrimler med visioner og planer for fremtiden i Simon Peters Hus: Menighedsrådet har løbende arbejdet med visioner for Simon Peters Hus, og den internationale menighed har mange idéer til projekter. Den 25. marts 2015 afholdt vi et visionsmøde i huset, hvor forskellige nøglepersoner fra sognet tænkte højt om de mange aktivitetsmuligheder, der åbner sig med de nye omgivelser.

Ungdomscentret før renoveringen

Renovering

Simon Peters Hus er nu renoveret, så både lejerne, de to menigheder i kirken og de fremtidige projekter får et godt og velfungerende hus. I efteråret 2017 flyttede vi ind i det “nye” hus. Forandringerne er gode og mange – og de er tegnet af E+N arkitekter i Århus og udført af J. Falk-Petersen A/S.

Nederst kan du se billeder fra renoveringen og indflytningen 🙂

Ungdomsarbejdet

Menighedsrådet ser det som en meget væsentlig opgave at støtte det kirkelige ungdomsarbejde i sognet – og vi har altid haft et godt og nært samarbejde med KFUM spejderne og FDF’erne i det daværende Ungdomscenter. Derfor betyder det meget for os, at KFUM spejderne nu bor i et hus, der både er robust i brug med gode lokaler og depotplads – og som er blevet sat i stand og bliver vedligeholdt, så det kan tåle at ”stå ude om natten”!

Flere aktiviteter i kirken

I de senere år er aktivitetsniveauet steget meget i kirken, og det har knebet med at have lokaler nok i sognegården. Derfor er det fantastisk for både sognemenigheden og den internationale menighed med de nye muligheder i Simon Peters Hus.

Lån eller lej SPH

Desuden har vi nu fået bedre mulighed for at kunne lægge hus til mindesamvær, dåbsreceptioner, bryllupper og konfirmationer. Vilkårene og reglerne for lån og leje af Simon Peters Hus kan man få ved henvendelse til kirkekontoret.

Drømme

Der drømmes som sagt lystigt om, hvad Simon Peters Hus vil kunne rumme: Kor, café, byttemarked og fællesspisning, musikværksted, lektiehjælp og kreative værksteder, samtalesalon og ungdomsklub, lørdagscafé og sommerjazz eller samarbejde med en diakonal organisation. Der er ingen ende på opfindsomheden  – og alle er fortsat velkomne til at give deres besyv med!!

Men for at bare nogle af visionerne skal blive til glædelig virkelighed, kræver det selvfølgelig, at folk fra sognet melder sig på banen og har lyst til at engagere sig i deres naboer og deres kvarter. Det tror vi, at I har! Og tanken er, at aktiviteterne skal gro naturligt frem, efterhånden som det viser sig, hvor behovet er størst og ideerne bæredygtige – og efterhånden som der dukker engagerede frivillige ressourcepersoner og tovholdere op.

Billeder fra renoveringen, indflytningen og indvielsen af Simon Peters Hus 2017

Fotos fra indflytningen 18. november 2017

Fotos fra indvielsen 7. januar 2018