Simon Peters Kirkes værdigrundlag og vision

I Simon Peters sogn er mangfoldighed daglig virkelighed, der kan ses, høres og mærkes. Som forsiden af kirkens hjemmeside også afspejler det, er det mennesker af mange forskellige slags, der ser Simon Peters Kirke som ”min kirke”.

Det er derfor menighedsrådets mål at imødekomme sognets menneskelige, kulturelle og religiøse mangfoldighed bedst muligt og se mangfoldigheden som en udfordring og ressource, der skal værnes om og som kalder på, at alle viser respekt og opmærksomhed i mødet med hinanden. Ønsket er, at stadig flere af sognets beboere må møde Simon Peters Kirke som et vedkommende og troværdigt kristent rum at forholde sig til og om muligt høre hjemme i.

Mangfoldigheden kan udpeges indenfor ikke mindst tre områder:

Mangfoldighed:

1. Gudstjenesternes mangfoldighed
Gudstjenesterne i Simon Peters Kirke er mangfoldige. De kan foregå morgen eller aften. Udadvendt eller meditativt. Klassisk eller eksperimenterende. Med kernemenighed, juniorkonfirmander, nødhjælpsindsamlere eller udviklingshæmmede som særlig målgruppe. Uanset målgruppe og uanset ydre form er det imidlertid målet, at enhver gudstjeneste eller kirkelige handling lader deltagerne møde det kristne evangelium på en enkel, livsnær og vedkommende måde.

2. Fællesskabsformernes mangfoldighed
Måderne at mødes på i Simon Peters Kirke er mangfoldige. Menighedsrådets mål er det at skabe så mange forskellige ”indgange” eller ”døre” til kirken som muligt: For børn, unge, voksne og gamle. For dem, der har børn eller ikke har. For dem, der er til sang, musik og gudstjeneste eller for dem der snarere er til bøger, film, fortælling, foredrag, fordybelse eller kunst. Visionen er, at uanset hvor eller hvem man er, skal der være en ”indgang” til kirken for én, der før eller siden kan forekomme relevant at gøre brug af.

3. Tværkulturel mangfoldighed
Koldings Internationale menighed holder hver måned engelsksproget gudstjeneste i Simon Peters Kirke. Hermed gives et tilbud om gudstjenestefællesskab for herboende kristne fra den store verden. Kolding Provstis tværkulturelle medarbejder har tillige kontor i Simon Peters Kirke. Der er ugentlig sprogcafé. Månedlig er der arbejde for kvinder, flygtninge og asylansøgere, brunch, undervisning mm. Målet med dette arbejde er at støtte, udvikle og planlægge aktiviteter, som kan fremme integrationen og dialogen med flygtninge og indvandrere samt mennesker med en anden religiøs baggrund.

Ansvarlighed:

Simon Peters sogn vil gerne optræde ansvarligt i forhold til både mennesker og natur. Det skal gerne indvæves i vort DNA som menighed – så det naturligt tænkes ind i alle aspekter af kirkens liv.

Denne ansvarlighed udmøntes særligt på følgende to områder:

1. Diakoni
Folkekirkens bærende struktur er blevet beskrevet som 4 søjler: gudstjeneste, undervisning, diakoni og mission. Som biskop Marianne Christiansen skriver: ”Diakonien er kirkens gang på jorden. Kirkens væsen. Kirkens måde at være til på.”

Visionen i Simon Peters kirke er, at diakonien – det at tjene og drage omsorg for hinanden – bliver vores naturlige åndedræt. Konkret er målet i særlig grad at støtte mennesker med et svagt netværk. Dette kan både ske gennem aktiviteter ude i sognet, i kirken, Islandsvej 12, samt i Simon Peters Hus, Islandsvej 4.

2. Grøn kirke
Simon Peters kirke har været grøn kirke siden 2012.

Vi arbejder kontinuerligt med miljø- og klimatiltag i forhold til kirkens indkøb, energiforbrug, vore grønne omgivelser, transport og affald – men også i forhold til gudstjenesteliv, undervisning og kommunikation.

Vores vision er at passe godt på skaberværket, og at det som en selvfølge bliver tænkt ind i alle aspekter af kirkelivet.

 

Vedtaget af menighedsrådet april 2016