Gå til referater

Gå til mødekalender

Menighedsrådet i Simon Peters kirke består af 8 folkevalgte medlemmer samt kirkens to præster, som er ”fødte” medlemmer. Der er valg til alle landets menighedsråd hvert fjerde år. Antallet af rådsmedlemmer er fastlagt efter, hvor mange folkekirkemedlemmer der er i sognet.

På det konstituerende møde afgiver de nyvalgte medlemmer en erklæring på ære og samvittighed om at ville udføre de betroede hverv i troskab mod den evangelisk-lutherske folkekirke, så at den byder gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst.

Et menighedsråd vælges iflg. Lovbekendtgørelse nr. 9 af 3. januar 2007, med ændringer i lov nr, 531 af 6. juni 2007.

Opgaver

Det er rådets opgave at styre såvel de kirkelige som de administrative anliggender. Rådet har ansvar for budget og regnskab og er arbejdsgiver for alle kirkens ansatte. Kordegne, kirketjenere, organist osv. – med undtagelse af præsterne, der er ansat under Kirkeministeriet. Præsterne er derfor uafhængige af menighedsrådet i udøvelsen af deres pastorale forpligtelser.

Rådet kan nedsætte udvalg til at varetage særlige opgaver, og det benytter vi os i høj grad af i Simon Peters kirke. Derfor er der brug for mange forskellige slags talenter i et menighedsråd! Udvalgenes beslutninger forelægges på det kommende rådsmøde til endelig vedtagelse.

Rådsmøder

Menighedsrådsmøder ligger som hovedregel 3. onsdag i måneden kl. 18.30.
Juni og december typisk 1. onsdag i måneden kl. 16.30. Orienter dig i kalenderen.
Der er ingen møder i juli og august.
Du kan finde datoen for de kommende menighedsrådsmøder i mødekalenderen nederst på siden.

Menighedsmøde

En gang årligt skal menighedsrådet afholde et menighedsmøde, hvor der berettes om sidste års regnskab, kommende års budget og hvilke området menighedsrådet har arbejdet med og prioriterer fremover.

Medlemmer

Medlemmer af menighedsrådet i Simon Peters kirke.

 

Mødereferater

Herunder kan du hente pdf-filer med referater fra menighedsrådsmøderne:

2021

Referat20210519

Referat20210421

Referat17032021

Referat20210210

Referat20210120

2020

Referat20201203

Referat20201112

Konstituerende møde referat 20201109

Referat20201008

Referat20200910

Referat20200611

Referat20200514

Referat20200206

Referat20200109

2019

Referat20191205

Referat20191114

Referat20191010

Referat20190912

Referat20190822

Referat20190619

Referat20190509

Referat20190411

Referat20190314

Referat20190207

Referat20190110

 

2018

Referat20181206

Referat20181108

Referat20181011

Referat20180913

Referat20180614

Referat20180503

Referat20180412

Referat20180308

Referat20180208

Referat20180104

 

2017

Referat20171207

Referat20171102

Referat20171005

Referat20170907

Referat20170601

Referat20170504

Referat20170406

Referat20170302

Referat20170202

Referat20170105

 

2016

Referat20161201

Konstituering2016 24. november

Referat20161103

Referat20161006

Referat20160901

Referat20160602

Referat20160512

Referat20160407

Referat20160303

Referat20160204

Referat20160107

 

2015

Referat20151203

Referat20151105

Referat20151001

Referat20150903

Referat20150604

Referat20150507

Referat20150409

Referat20150305

Referat20150205

Referat20150108

 

2014

Referat20141204

Referat20141106

Referat20141002

Referat20140904

Referat20140612

Referat20140508

Referat20140403

Referat20140306

Referat20140206

Referat20140109

 

Mødekalender