Simon Peters kirke er en del af noget større, nemlig Kolding Provsti.

Provstiet svarer geografisk til Kolding Kommune.

Provst er Grete Wigh-Poulsen.

Provstisamarbejde

Der er et livligt samarbejde mellem sognene i Kolding Provsti, og de forskellige områder kan du læse mere om her – eller på Provstiets hjemmeside.

Provstiudvalget.

Sogne i Kolding Provsti.

Præster i Kolding Provsti.

Ungdomspræsten.