Udvalget tilrettelægger ca. 15 tirsdag eftermiddage, sædvanligvis kl.14.30-16.30, i løbet af en sæson. Eftermiddagene afvikles i kirkens menighedslokaler.

Sæsonen begynder i september og afsluttes i maj med en sogneudflugt samt en evaluering af sæsonen med eftermiddagenes praktiske værter, der sørger for traktement og den gode, hyggelige stemning.

Eftermiddagenes emner spænder fra det lokale og folkelige over sang, kultur og samfund til det, der er sogneeftermiddagenes særlige profil: De kirkelige og teologiske emner. Emner indhentes fra udvalgets medlemmer, der sørger for at være i dialog med brugerne af eftermiddagene, så ønsker opfyldes og traditioner værnes – i frugtbart samspil med nye tiltag.

Du kan finde udvalgets medlemmer og kontaktperson her.