Simon Peters Hus udvalget er (i tæt samarbejde med kirketjenere og daglig leder) ansvarlig for, at huset løbende fungerer efter hensigten på både det vedtægtsmæssige og praktiske niveau.

Udvalget har endvidere til opgave at formidle det bedst mulige samarbejde mellem menighedsrådet som ejer, husets faste lejere samt husets lånere.

Du kan finde udvalgets medlemmer og kontaktperson her.