Præstegårdsudvalget har til opgave at foretage syn af præsteboligernes tilstand 1 gang årligt. I synet deltager også formanden for menighedsrådet, en tillidsmand for præsterne, præsten samt en bygningssagkyndig. Provsten deltager hvert 3. eller 4. år.

Du kan finde udvalgets medlemmer og kontaktperson her.