Musikudvalget i Simon Peters kirke er et udvalg bestående af medlemmer fra menighedsrådet samt kirkens organist. Musikudvalget planlægger årligt et antal arrangementer, koncerter og musikgudstjenester. Musikudvalget er endvidere et forum for samtale om emner der relaterer musikarbejdet, dvs. korarbejdet og musik i gudstjenesten, og som sådan en naturlig kommunikationsvej mellem ansatte (organist) og menighedsrådet.
Musikudvalget deltager undertiden med praktiske opgaver i forbindelse med koncerter, musikarrangementer m.v.

Mødehyppighed:
2 gange om året.

Du kan finde udvalgets medlemmer og kontaktperson her.