I Simon Peters kirke forsøger vi i vores dagligdag og i vores gudstjenesteliv at tænke grønt.

Derfor har vi oprettet et grønt udvalg, hvis arbejde går ud på at sørge for, at vi indtænker klima, miljø og bæredygtighed i alle de forskellige aktiviteter i kirken. Det drejer sig om både bygningerne, omgivelserne udendørs og indkøb af fx rengøringsmidler og kontorartikler. Udvalget holder også øje med kirkens forbrug af el, vand og varme.

Du kan finde udvalgets medlemmer og kontaktperson her.

Grøn kirke

Siden januar 2012 har vi været “grøn kirke”.

Initiativet til grønkirke.dk er oprindeligt taget af Danske kirkers Råds Klimagruppe, som omfatter blandt andre Folkekirkens mellemkirkelige Råd og Folkekirkens Nødhjælp.

Her kan du læse mere om vores arbejde med grøn kirke.