Forretningsudvalget (FU) er et cirkulærebestemt udvalg, der består af formand, næstformand, et medlem af menighedsrådet samt en af præsterne. FU kan tage stilling til pludseligt opståede ”problemer”, der ikke kan afvente næste rådsmøde. På det efterfølgende rådsmøde redegør formanden for den trufne beslutning.

Du kan finde udvalgets medlemmer og kontaktperson her.