Meditativ Bibellæsning

Udvalget tilrettelægger og står for den praktiske afvikling af ca. 10 aftener årligt med såkaldt Meditativ Bibellæsning.

Bønnegruppen

Udvalget følger løbende bønnegruppens opmærksomhed på bøn som kristen praksis.

Pilgrimsvandringer og retræter

Udvalget følger løbende arbejdet med at udbyde pilgrimsvandringer og retræter.

Krop og tro i bevægelse

Udvalget følger løbende arbejdet med at udbyde ’Krop og tro i bevægelse’.

Foredrag/kursus/læseaftener

Udvalget følger løbende arbejdet med at udbyde kursusaften, foredrags- eller bibellæseaftener, der har med fordybelse i den bibelske tekst og kristne tro at gøre.

Gudstjenester

Udvalget følger løbende arbejdet med at udbyde særlige gudstjenester med fokus på bøn, stilhed og fordybet refleksion over den bibelske tekst og kristne tro.

Gruppen står også bag en såkaldt ’gudstjenestesnak’ 2-3 gange om året i forlængelse af gudstjenesten: Her er fokus på at få menighedens tilbagemelding på sognets gudstjeneste, vi løbende samles om.

Mariadøtrene

Udvalget har gennem tiden knyttet og vedligeholder løbende en særlig relation til Mariadøtrene i Sverige.

 

Læs mere

Du kan finde udvalgets medlemmer og kontaktperson her.