Udvalget for børn og unge i Simon Peters Kirke har til opgave at have fokus på, hvordan kirken ikke bare er kirke for voksne men også et sted, hvor børn og unge oplever, at de er tænkt med.

Udvalget mødes cirka 2 gange hvert halve år og drøfter konkrete tiltag eksempelvis i forbindelse med:

  • Arrangementer specielt rettet mod konfirmander
  • Gudstjenester med fokus på børn såsom eksempelvis høstgudstjeneste, Helligtrekonger gudstjeneste (nytårskur for spejderne), fastelavnsgudstjeneste med markering af dåbsjubilarer
  • Spaghetti og Sang

I forbindelse med afholdelse af det årlige Sankt Hans arrangement er udvalget med til at afvikle de ting, som specielt retter sig mod børn og unge.

Udvalget behandler løbende sager fra menighedsrådet, som har med børn og unge at gøre.

Du kan finde udvalgets medlemmer og kontaktperson her.