Aktivitetsudvalgets opgave er at ”fylde huller ud”, hvor menighedsrådets øvrige udvalg ikke rækker til.
Udvalgets opgaver kan derfor i al væsentligt sammenfattes i tre dele:

1)  At tage ansvar for den praktiske bespisning og afvikling, når det gælder store årlige arrangementer som ”Kirkens fødselsdag” i september, Sct. Hans aften 23. juni samt alle helgens dag den første søndag i november.

2)  At sørge for fællesspisning for menighedsråd og ansatte før jul og før sommerferien.

3)  At tage initiativ til nye aktiviteter eller afprøve nye idéer, som ikke vedrører menighedsrådets øvrige udvalg, men som kunne gå hen og vise sig relevante i Simon Peters Kirkes sogne- og menigheds-sammenhæng: Et vellykket eksempel er ”Bamseprojektet”.

 

Du kan finde udvalgets medlemmer og kontaktperson her.