Både dagligdagen og festdagene i Simon Peters kirke skal planlægges og afvikles. Derfor er der nedsat en hel del udvalg til at få hold på de mange opgaver.

Nogle af udvalgene er faste udvalg, som afholder jævnlige møder. Det er dem, du kan læse mere om på disse sider.

Udover de faste udvalg nedsættes der af og til små ”ad hoc” udvalg, når der dukker en særlig opgave op.

Udvalgene består af både af ansatte, menighedsrådsmedlemmer og andre fra sognet. Hvem der er med i de forskellige faste udvalg, og hvem der fungerer som formand og kontaktperson, kan du se her.