Bygningen

Den 2. september 1979 blev kirken indviet. Arkitekt Holger Jensens enkle, minimalistiske kirkebygning er karakteristisk for sin tid. 70’erne var også kirkecentrenes tid, hvor den direkte forbindelse mellem kirkerum og menighedslokaler blev prioriteret meget højt. Den er i mange henseender typisk for den tid, i hvilken den blev til.

Materialerne er overalt gule håndstrøgne mursten i et krydsskifte, og bygningen er udformet i et enkelt kubisk formsprog. Selve kirken udgør en høj, vandret afdækket kube i kompleksets nordside, mens vestsiden optages af en lavere fløj med samlingslokaler og kontorer.

Så godt som alle bygningens lokaler er således forbundne af den fælles foyer, som udgør både garderobe, “våbenhus” og sofamiljø. Foyeren er placeret omkring en teglstensbelagt gård hvor det fritstående klokketårn rejser sig.

Udendørs

Simon Peters Kirke ligger smukt placeret i en gammel æbleplantage på nogenlunde det højeste punkt i sognet. Den var og er stadig omgivet af adskillige gamle æbletræer, skønt deres antal (oprindeligt ca. 80 æbletræer) er svundet ind i årene, der er gået siden kirkens opførelse. Den store grund fremstår i dag som et sirligt plejet parkareal.

Kirkerum

Kirkerummet fremtræder som et bredt hovedrum og en smallere bagerste del og har i alt 375 siddepladser.

Kirkerummet er præget af store ubrudte murflader i blank mur. Rummet er orienteret mod øst med alterbordet anbragt på et fladt podium og under en ophængt baldakin.

Til venstre for alteret fører en muret trappe op til orglet, som er placeret på et pulpitur med plads til et stort kor. Ved festlige lejligheder tændes stearinlys hele vejen op ad trappens gelænder. Pulpituret er anbragt over organistens kontor og et kombineret præsteværelse/mødelokale.

Enkeltheden er slående – både hvad angår interiør og udsmykning. Såvel alterbord som dåbsfad bæres af grundmurede fundamenter. Selve alterbordet er, ligesom kirkens øvrige inventar, udført i fyrretræ.

Hvad kirkenmåtte mangle af storhed for en ydre betragtning, har den til gengæld, når den betragtes indefra kirkerummet. De gule håndstrøgne mursten, som går igen ude og inde, giver rummet en varme og atmosfære, der bemærkes af mange, som gæster rummet.

Når rummet bruges

Bænke og stole i kirken kan flyttes og møbleres frit, og det gør at anvendelsen af kirkerummet er meget fleksibel. Således er alle siddemøbler fjernet, når kirken lægger hus til ”freestyle gudstjenester” for konfirmander fra hele provstiet.

På den store gule mur til højre for alteret hænger et lærred til powerpointpræsentationer til aftengudstjenester og andre arrangementer.

Sognegården

Med vinduesparti mod vest ligger kirkens to konfirmandlokaler – adskilt med foldedøre. Tilsammen udgør de menighedslokalet, som anvendes til undervisning, møder, sogneeftermiddage, kirkekaffe om søndagen samt adskillige andre aktiviteter ugen igennem.

I kompleksets sydvestlige hjørne ligger kirkekontoret, der i det daglige danner ramme om en mangeartet administration på vegne af såvel sognepræster som menighedsråd og udvalg.

I Foyerens østlige ende, ligger kontoret for Kolding Provstis tværkulturelle medarbejder.