Simon Peters sogn er del af Haderslev Stift, og stiftskontoret og domkirken ligger i Haderslev.

Biskop Marianne Christiansen er  – udover at føre tilsyn med og være sjælesørger for præsterne i stiftet – også inspirator for det kirkelige arbejde.

Læs biskoppens vision for Haderslev stift her.

 

Stiftets forskellige udvalg

Der er en lang række udvalg i Haderslev stift, som er sammensat af kirkefolk fra hele stiftet – også fra vores sogn.

Udvalgene arbejder med en lang række spændende områder som unge og kirke, mellemkirkeligt arbejde, diakoni, funktionshæmmede og opmærksomhedsforstyrrede, mission, religionspædagogik og tværkulturelt arbejde. Læs mere her.

Lidt statistik

Her er lidt statistiske oplysninger, hentet på stiftets hjemmeside:

  • 457.000 indbyggere
  • 186 kirker
  • 176 sogne/kirkedistrikter
  • 175 menighedsråd
  • 3 valgmenigheder
  • 7 provstier
  • 179 sognepræstestillinger
  • 205 præster
  • 14 ansatte i stiftet