Gå til liste over planter i engen

Det er en aldrig afsluttet proces at blive grøn kirke, men et sted skal man starte! Og hvad har vi så haft gang i af grønne initiativer?

Forbrug

Vore kirketjenere er gode til at sortere affald, bruge genopladelige batterier i lydanlægget, købe miljømærkede produkter og bruge så lidt ’kemi’ som muligt.

Kirkekontoret arbejder bevidst med at nedbringe papirforbruget, og vores kirkeblad er trykt på miljøvenligt, CO2 neutralt papir med miljørigtige farver.

Der er blevet opsat en projektor og et lærred i kirkerummet. Det har sænket forbruget af print og fotokopier, og det sparer på både papir og printerpatroner.

Kirkekaffen er økologisk.

Information

Vi har sat fokus på kirkens el, vand og varmeforbrug.
Du kan følge arbejdet med at spare på el, vand og varme på kirkens opslagstavle.

Varme

Vi har fået kirken termograferet. Det foregår med et varmefølsomt kamera, som afslører de steder, hvor kulden trænger ind i bygningen. Det har blandt andet resulteret i, at der er sat vindspærre op under tagets udhæng, så isoleringen holder bedre på varmen.

Kirken er tilsluttet fjernvarme, og det er en miljø- og klimamæssig forsvarlig varmeforsyning.

Senest er det store vinduesparti mod vest i kirkerummet blevet udskiftet – og har nu energiruder.

Vand

Vi har i 2013 udskiftet toiletterne til nogle nye, der bruger mindre vand. Vi har afmonteret det ene af to urinaler i efteråret 2011 – og skruet ned for vandet i det andet.

El

Der er blevet sat ur på de elektriske apparater i kirkekontoret, så de slukker automatisk om natten, og der er skiftet til elsparepærer i kirkerummet løbende i perioden fra 2009 og frem. Samtidig blev lyset i kirkerummet opdelt i grupper, så man ikke behøver tænde alle lamper hver gang. Efterhånden er der ganske få almindelige elpærer tilbage i resten af kirkens rum.

Vi har udskiftet elsparepærerne i kirkerummet med LED pærer, som både sparer el og giver et bedre lys.

Vi har udskiftet cirkulationspumpen på varmeanlægget til en, der bruger mindre energi.

Vi har i foråret 2013 installeret automatisk lystænding og -slukning på toiletterne.

I 2017 er alle elpærer udskiftet til LED

Solceller

I sommeren 2013 installerede vi et solcelleanlæg på kirkens tag.

Anlægget er et 14 kWp anlæg, og vil kunne dække en stor del af vores årlige elforbrug, og det bliver spændende at følge:

2014:

Sparet CO2 udledning: ……….6,67 ton

Årsproduktion: ………………..12,6 MWh

Forbrugt af egen elprod.: …….4,7 MWh

El solgt: ………………………….7,9 MWh

El købt: …………………………12,2 MWh

Årsforbrug: ……………………..17 MWh

I løbet af de første 7 år, fra solcelleanlægget blev etableret i 2013 til 2020, har vi sparet klimaet for 45,5 ton CO2.

I forbindelse med renoveringen af Simon Peters Hus fik vi opsat solceller på skurene i haven bag huset. Anlægget leverer strøm til et batteri, som lades op om dagen – og leverer strøm til huset, når der er behov.

Målinger

Vi følger forbruget af el, vand og varme – blandt andet for at kunne reagere, hvis forbruget pludselig løber løbsk.

Udearealer

Vi har omlagt en del af græsplænen i æblehaven til blomstereng. Det glæder forhåbentlig både fuglene, harerne, kirkebierne og de andre insekter, og vi håber, at vi med tiden får en større mangfoldighed af dyreliv omkring kirken. Et smukt syn er det i hvert fald, når engen blomstrer.

I 2016 har vi udvidet engarealet.

I 2019 afsluttede vi et stort haveprojekt, som koblede æblehaven og haven ved Simon Peters Hus til et samlet anlæg. Vi har blandt andet arbejdet med større artsmangfoldighed i beplantningerne og et bassin til at optage regnvand.

I 2020 tog vi en ny værksteds- og garagebygning i brug – med grønt tag 🙂

Cikorie, oktober 2020

Billeder fra april og maj 2020:

 

Billeder fra 2017:

Her ovenover, planten “Kulsukker”

Billeder fra engens første år:

 

Liste over planter fundet i engen:

Bellis
Blød storkenæb
Brandbæger
Brunelle – Almindelig
Bunke- Bølget
Cikorie
Dansk Ingefær
Dueurt – Lådden
Dueurt – Glat
Eng forglemmigej
Febernellikerod
Fløjlsgræs
Gul Fladbælg
Horsetidsel
Hundegræs
Høgeskæg
Hønsetarm – Almindelig
Jordbær – Almindelig
Kamille – Lugtløs
Kamgræs
Kulsukker
Kløver – Hvid
Kløver – Fin
Kongepen – Almindelig
Mælkebøtte
Nælde – Stor
Ranunkel – Bidende
Rajgræs
Ramsløg
Rapgræs – Enårig
Rævehale – Knæbøjet
Skovgaltetand
Skovhullæbe (orkideen)
Skræppe – Bredbladet
Storkenæb – Kløftet
Tveskægget ærenpris
Valmue
Vejbred – Almindelig

 

“Kirkebier”

Biavler Karsten Nielsen har siden foråret 2013 haft opstillet bistader i æblehaven, og bierne nyder forhåbentlig godt af vores æbletræer i foråret og af blomsterengen om sommeren. Bier har en flyveradius på 2-3 kilometer, så de samler pollen i haverne i et stort område omkring kirken.

Billede fra maj 2021

Fra sidst i maj til midt i juni er det ret normalt, at der udklækkes nye dronninger i de etablerede bistader, hvor efter den gamle dronning forlader boet med 12-1500 bier for at finde et nyt sted. Her har sværmen samlet sig i et af kirkens æbletræer. Vores biavler hjælper dem ind i et stade, hvorfra de kan udvikle en fuld koloni på ca. 50000 bier.

Miljø og retfærdighed

Vi mener, at det er helt naturligt at arbejde for et bedre miljø, når man er kirke. Kirken må have et særligt ansvar overfor skaberværket: at vi ikke ødelægger livsmulighederne for natur, dyr og mennesker.

Det gælder i vores egen bygning og på vores egen grund – men det rækker også ud i verden. Derfor støtter vi blandt andet Folkekirkens Nødhjælp i deres arbejde med at mindske fattigdom, uden at naturen ødelægges.

Der vokser små orkideer i vores blomstereng!