Go to English version:

Tværkulturelt udvalgs arbejde

Tværkulturelt udvalg (TKU) fungerer som arbejdsgiver, støtte og sparring for den tværkulturelle kirke- og kulturmedarbejder og påtager sig også praktiske opgaver i forbindelse med arrangementer og lignende.

Vi skal også udbrede kendskabet til deres arbejde, så alle i provstiet ved, at de kan bruge Elizabeth Padillo Olesen i tværkulturel sammenhæng.

Derudover har udvalget ansvar for økonomien.

Kommissorium For Tvækulturelt Udvalg 2017

Tværkulturelt Arbejde Årsrapport 2017

Tværkulturelt udvalgs medlemmer

Henry Lund Pedersen, Brændkjærkirken

Lilly Biswas, Simon Peters kirke

Jørgen Dahl, Vejstrup-Hejls-Taps kirker

Pia Schultz, Harte kirke

Michael Markussen, Tværkulturel præst

Elizabeth Padillo Olesen, Tværkulturel sognemedhjælper

Tværkulturelt arbejde på TV Kolding

Klik på linket, og se udsendelsen som TV-Kolding har produceret om det tværkulturelle arbejde i efteråret 2014.

Cross cultural committe

The work of the cross cultural committee

… works as a leader, support and sparring partner for the cross cultural worker and the clergyman and also does practical jobs in connection with the meetings etc.

… has to make sure that everybody in Kolding deanery knows they can use Elizabeth Padillo Olesen when the talk is about cross cultural issues.

… is responsible for the economy.

The members of the cross cultural committe

Henry Lund Pedersen, Brændkjærkirken

Lilly Biswas, Simon Peters kirke

Jørgen Dahl, Vejstrup-Hejls-Taps kirker

Pia Schultz, Harte kirke

Michael Markussen, Cross cultural pastor

Elizabeth Padillo Olesen, Cross cultural worker