Det tværkulturelle arbejde i Kolding Provsti er medarrangør på seminarer om integration i Kolding i samarbejde med Tværkulturelt Center.

Desuden deltager vi i forberedelsen af Multietniske instirationskonferencer i både Århus og København i samarbejde med både Tværkulturelt Center og andre organisationer, der er engageret i arbejdet for flygtninge og immigranter.

 

Conferences

The Cross cultural committee is arranging conference seminars on integration in Kolding in cooperation with Tværkulturelt Center

We are also participating in preparations for Multi-ethnic conference in Århus and Copenhagen in cooperation with Tværkulturelt Center and other organizations engaged in work for refugees and immigrants.