Go to english version

Det tværkulturelle og internationale arbejde i Kolding Provsti går tilbage til 1998, da de lokale kirker i Kolding ansatte Kamalesh Biswas som tværkulturel medarbejder på baggrund af et ønske om at holde regelmæssige gudstjenester og danne tværkulturelle netværk i provstiet.

Arbejdet havde udgangspunkt i Brændkjærkirken og gudstjenerstene blev holdt i Kristkirken.

Efter 12 års arbejde døde Kamalesh Biswas meget pludseligt. Det blev da besluttet at samle arbejdet med gudstjenester og tværkulturelle tilbud et sted, og valget faldt på Simon Peters kirke. Begrundelsen herfor er, at Simon Peters sogn har den største koncentration af danskere med anden etnisk og religiøs baggrund end dansk.

I 2010 ansatte man Elizabeth Padillo Olesen som tværkulturel kirke- og kulturmedarbejder og sognepræst Michael Markussen fik overdraget ansvaret for internationale gudstjenester som en del af hans opgave som sognepræst i Simon Peters sogn.

Det tværkulturelle arbejde i Kolding provsti refererer til Tværkulturelt udvalg (TKU)

TKU blev oprindelig etableret i 2006 som resultat visionsarbejdet i Kolding provsti “Et provsti på vej”.

Kolding Internationale Menighed (KIC)

Provstiet ønskede fra starten, at man som fremmed i Kolding skulle have mulighed for at deltage i engelsksprogede gudstjenester på Folkekirkens grundlag. Vel vidende at ikke alle fremmede taler engelsk, er dette det mest talte fremmedsprog.

Fra begyndelsen har det været vigtigt, at gudstjenestens deltagere inddrages som frivillige ved eksempelvis tekstoplæsning, kirkebøn, uddeling af nadverbrød, afvikling af efterfølgende kirkecafé.

KIC er et fællesskab af kristne fra mange forskellige nationaliteter og kirkeretninger. Vi ser gudstjenesten som det naturlige omdrejningspunkt for vores fællesskab. Vi tilbyder en bred vifte af aktiviteter såsom bibelstudier, brunch, sprogcafe, kvindeklub, udflugt og markeringer af højtider m.m.

KIC er en del af Den evangelisk Lutherske Folkekirke i Danmark. Alle er velkommen til vore gudstjenester. Vi tilbeder Jesus Kristus som Guds søn og Frelser og ønsker at arbejde for fred og retfærdighed i verden.

Kamalesh Biswas

Elizabeth Padillo Olesen

Michael Markussen

 

Historical Background

The cross-cultural work in Kolding was a result of the Vision Day of the local churches in Kolding Deanery in 1998. Its first operation started with an office at Brændkjærkirken and worship services at Kristkirken. After 12 years of operation and after the death of Kamalesh Biswas, it was decided to move the office and venue for worship at Simon Peters Church because statistically, greater number of foreigners and refugees live in the area.

In 2010 Elizabeth Padillo Olesen was employed as full time cross-cultural worker, in charged with the daily office and coordinating role in cross-cultural activities in cooperation with Rev. Michael Markussen, who conducts worship and offers general cross-cultural and pastoral services.

The Cross-cultural ministry is managed by the Cross-cultural committee in Kolding Deanery with representation from churches in town and in peripheral areas.

Kolding International Congregation (KIC)

The cross-cultural ministry, which started in 1998, gave birth to Kolding International Congregation. It was important to answer to the needs of the foreign Christians who would like to worship in the language they could understand. Hence, the worship service in English was one of the offers.

Kolding International Congregation is a fellowship of Christians of different nationalities. We come from a wide spectrum of different church denominations.

We are part of the Evangelical Lutheran Folk Church in Denmark and at the same time, we see ourselves as ecumenical, respecting other churches throughout the world.

We see Jesus Christ as Lord and Saviour and want mutual cooperation for the work of peace, compassion, reconciliation and justice.