Go to English version

Tværkulturelt arbejde i Kolding Provsti har kontor i Simon Peters Kirke og er bemandet med en tværkulturel medarbejder, Elizabeth Padillo Olesen. Hun arbejder tæt sammen med Kolding Provstis tværkulturelle udvalg samt præst i Folkekirken Michael Markussen, der er ansat ved Simon Peters Kirke.

Arbejdet har udgangspunkt i den kristne livsopfattelse og ønsker at skabe kontakt til flygtninge, indvandrere og nydanskere ved forskellige aktiviteter. Der lægges vægt på at fremme venskaber, forståelse, fælles anerkendelse, respekt og tolerance.

 

Det tværkulturelle arbejde består i at:

 • Få kontakt til tværkulturelle grupper for at skabe basis for en religiøs dialog
 • Holde gudstjeneste på engelsk. Gudstjenesterne foregår den første søndag i hver måned kl. 13.00 i Simon Peters kirke (Kolding International Congregation)
 • Arrangere foredragsaftener om tværkulturelle emner, f.eks. forholdene mellem kristendom og andre religioner
 • Arrangere tværkulturel sommerlejr
 • Tilbyde individuelle samtaler
 • Hjælpe nydanskere i forhold til trivsel og integration
 • Skabe større forståelse hos danskere for andres situation, kultur og religion
 • Holde foredrag rundt om i provstiet om emner knyttet til det tværkulturelle arbejde
 • Undervise konfirmander og på uddannelsesinstitutioner.

 

Cross cultural work

The cross cultural work in Kolding Deanery

Elizabeth Padillo Olesen is employed as a cross cultural worker in Kolding Deanery. She has her office in Simon Peters Church.

Michael Markussen is clergyman in the Danish National Church and works at Simon Peters Church and as cross cultural pastor for Kolding International Congregation.

The cross cultural work is based on the Christian faith and wants to make contact to refugees, immigrants and other settlers in Denmark. Through various activities we want to make friends, create understanding, recognition, respect and tolerance between people.

The work is about to:

 • create contacts to cross cultural groups to make religious dialogues
 • arrange church services in English every 1st sunday of the month in Simon Peters Church at 1 pm (Kolding International Congregation)
 • arrange meetings in English about cross cultural issues, for instance the relationship between Christianity and other religions
 • arrange cross cultural summer camp
 • offer individual talks
 • help new people in Denmark concerning well-being and integration
 • help Danish people to get to know more about other people’s situation, culture and religion
 • give lectures in Kolding Deanery (in English or Danish)
 • teach candidates for confirmation and in different education centres.