Gå til dansk version

General Assembly

KIC holds a General Assembly, an annual meeting, which gives everyone a chance to participate in reflecting on, evaluating and planning for the church’s life and ministry.

The General Assembly is held on a Sunday in autumn.

The General Assembly votes for acceptance of this document, and further includes:

reports from the Chairman, Priest and Cross-cultural Worker

election of Church Committee members, creation of different working groups for example: worship, mission, brunch, bible study, visiting team, children’s ministry, intercessory prayer group, etc.

Church Committee

The General Assembly elects the members of the Church Committee.

Election to the Church Committee, and other working committees, is for two years, or a maximum of 4 years (the chairman and one member on alternate years to the Secretary and one member); and the further appointment/ election of supplementary members, if necessary.

The Church Committee comprises: The Pastor – obligatory, the Cross-Cultural Worker – obligatory, chairman, secretary and four  members

The Church Council of Simon Peters Kirke has a representative present at KIC’s General Assembly.

 

KIC’s organisering

Generalforsamling

KIC afholder årligt en generalforsamling, hvor hver enkelt har mulighed for at deltage. Hér bliver der evalueret og der er mulighed for at evaluere og se fremad i forhold til kirkens arbejde. Generalforsamlingen afholdes en søndag i efteråret.

På generalforsamlingen er der afrapportering fra formand, præst og tværkulturel medarbejder, valg til kirkekomite, nedsættelse af arbejdsgrupper såsom: gudstjeneste, mission, brunch, bibelstudier, besøgstjeneste, børneprogram, forbøns grupper, o.s.v.

Menighedsrådet (kirkekomiteen)

Generalforsamlingen vælger medlemmer til kirkekomiteen.

Valg til kirkekomiteen og andre arbejdsgrupper er for 2 år eller maksimum 4 år.

Kirkekomiteen består udover ikkevalgte medlemmer præst og tværkulturel medarbejder af formand, sekretær og 4  yderligere medlemmer.

Simon Peters Kirkes menighedsråd har et menighedsrådsmedlem med som repræsentant på KICs generalforsamling.