Gå til dansk version

Name

KOLDING INTERNATIONAL CONGREGATION

Identity and purpose

Kolding International Congregation (KIC) is an ecumenical fellowship of Christians, confessing Jesus Christ as Lord and Savior, and carrying out the Christian ministry of love and reconciliation. It is a fellowship of believers from different countries of origin and representing a wide spectrum of church traditions and cultures.

Believing in Jesus and keeping the commitment to share the gospel, KIC provides activities, which can help nurture the members and those interested in the Christian faith. This fellowship further reaches out to others who belong to other living faiths, convinced that the gospel is for all peoples and generations.

KIC is part of the Evangelical Lutheran Church in Denmark with office and venue of worship in Simon Peters Church, Islandsvej 12, 6000 Kolding. As a recognized church community within the Danish Lutheran Church, it avails the support and cooperation of the local churches within the Kolding Deanery.

Participation

As an ecumenical Lutheran congregation, KIC practices child and adult baptism. It recognizes the baptism of other congregations.

Fellowship is open to all who are interested in Kolding International Community.

Everyone is welcome to join in the common worship and participate in group committees with tasks, pursuant to KIC’s identity and purpose.

Members of the Danish Evangelical Lutheran Church pay 1% Church Tax from their income. The act of giving springs from the heart. There is no limit and rule in giving to the ministry of this congregation.

 

KIC identitet og formål

Navn

KOLDING INTERNATIONAL CONGREGATION (Kolding internationale menighed)

Identitet og formål

Kolding  International Menighed (KIC) er et økumenisk fællesskab af kristne, der bekender Jesus Kristus som Herre og Frelser. Vi ønsker at udleve buddet om at elske næsten og skabe forsoning. Som trosfællesskab er vi os bevidste, at vi kommer fra mange forskellige lande og repræsenterer et bredt spektrum af traditioner og kulturer.

Som troende ønsker vi at dele evangeliet, idet vi har aktiviteter for øje, som kan hjælpe interesserede dybere ind i kristen tro. Vi er ovebevidste om, at kristendommen er for alle. Vi ønsker at dele det glædelige budskab med enhver.

Activities like worship, Bible studies, religious dialogues and other meetings for common inspiration, understanding and learning are offered to everybody.

Gudstjeneste, bibelstudier, religionsdialoger og andre møder tilbydes enhver med interesse.

KIC er en del af Den Evangelisk Lutherske Kirke I Danmark. Lokalt har vi kontor i Simon Peters Kirke, Islandsvej 12, 6000 Kolding. Som godkendt kirkefællesskab indenfor den evangelisk lutherske kirke i Danmark, får vi støtte og samarbejder med de lokale folkekirker i Kolding provsti.

Deltagelse

Som et økumenisk Luthersk menighed praktiseres såvel dåb af børn som voksne. Vi accepterer dåben fra andre kristne kirker.

Enhver er velkommen til at deltage i gudstjeneste og menighedens øvrige arbejde i respekt overfor vores ovenfor beskrevne identitet og formål.