These are cross-cultural activities – taking place on weekly, monthly or quarterly basis; open to all those interested, irrespective of cultural and religious differences.

These activities provide a basis for encounter as human beings, willing to learn from each other and build up a fellowship and network for common support.

Tværkulturelle aktiviteter

De tværkulturelle aktiviteter oplistet i menuen til venstre, foregår ugentligt, månedligt eller kvartalsvis. De er åbne for alle interesserede uanset kulturel eller religiøs baggrund.

Aktiviteterne giver mulighed for at mødes som mennesker, der er villige til at lære af hinanden og til at opbygge fællesskab og netværk til fælles støtte.