Simon Peters kirke hører ind under Kolding Provsti.
Besøg Provstiets hjemmeside her.

Fælles aktiviteter i Kolding Provsti

I Kolding provsti arbejder de 30 sogne, 31 kirker, 27 menighedsråd og 34 præster sammen om adskillige projekter.

Grunden er den enkle, at ressourcerne udnyttes bedst og flere opgaver løses bedst i tæt indbyrdes samarbejde.

Så vidt som den folkekirkelige økonomi vil tillade det, ønskes samarbejdet udvidet, også når det gælder det diakonale arbejde med eksempelvis en fælles besøgstjeneste.

Et provsti på vej

Samarbejdet i Kolding Provsti består af mange konkrete projekter. Du kan finde en oversigt over dem her, på provstiets hjemmeside.

Billederne er fra 2. pinsedag 2015 i Nicolai Komplekset.