Mariadøtrene og menigheden i Simon Peters kirke

Fra ca. 2007 og frem er der langsomt vokset en særlig forbindelse frem mellem menigheden ved Simon Peters Kirke og Mariadøtrene.

Hvem er Mariadøtrene?

Det begyndte med, at en række kursusdeltagere hørte om Mariadøtrene i gennem præst og forfatter Jette Dahl.

Sædvanligvis forbinder vi jo ellers klosterliv med den katolske kirke og noget, vi derfor som lutherske kristne desværre ikke rigtig har adgang til.

Men det særlige ved Mariadøtrene er, at de lever klosterliv indenfor rammerne af vore nordiske evangelisk lutherske folkekirker tidligere i Danmark, Finland og Sverige. I 2018 samles Mariadøtrene i Vallby, Sverige. Her er Mariadøtrenes hjertepunkt, som de udtrykker det.

Paulina Mariadotter (1903 – 1985) er, som Mariadøtrene udtrykker det, ”Herrens redskab”. Hun blev den første Mariadatter og dén der tog imod opgaven at udforme livet på ”Den Evangeliske Mariavej”, der blev til i samarbejdet med endnu én kaldet svensk kvinde og én kaldet dansk kvinde. Altså en bevægelse i kirken, som lever klosterliv midt i verden indenfor rammerne af vore nordiske evangelisk lutherske folkekirker.

Den visdom og åndelige kraftkilde, der udspringer af et liv med Gud i dagligdag, stilhed og bøn, strømmer derfor frit og naturligt fra fællesskabet omkring Mariadøtrene ind i folkekirkens menigheder og ud i de mange sogne.

Paulina Mariadotters intentioner, spiritualitet og tanker er en stadig og levende inspirationskilde for de kvinder, der lever som Mariadøtre eller medsøstre.

Tidligere medlem af Simon Peters Kirkes menighedsråd Lene Vinkel er medsøster og derfor selvsagt et afgørende bindeled mellem Mariadøtrene og menigheden i Simon Peters Kirke.

Mariadøtre og menighed har besøgt hinanden

Søndag den 26. februar 2012 besøgte Mariadøtrene fra Kollund Simon Peters Kirke. Anledning var udstillingen ”Korsvejen” og udgivelsen af en bogen ”Korsets Vej”,  der blev til i et samarbejde mellem ProRex Forlag, Christiansfeld, Mariadøtrene samt medsøster Lene Vinkel, Simon Peters sogn.

Det blev en festlig dag med fælles gudstjenestefejring, hyggelig frokost og efterfølgende samtale om dét at leve klosterliv midt i det danske samfund og den danske folkekirke. At vælge klosterlivet er et markant anderledes valg, der både fascinerer, drager og samtidig rejser undrende spørgsmål fra både store og små.
Mariadøtrene er gennem årene blevet til menneskelig og åndelig inspiration for mange – også for flere af deltagerne i den månedlige meditative bibellæsning i Simon Peters Kirke. Det er derfor naturligt, at medlemmer af menigheden, såvel kvinder som mænd, i foråret 2013 drog på genbesøg hos Mariadøtrene i Kollund.

Igen i Februar 2014 besøgte to Mariadøtre Simon Peters Kirkes menighed. Søster Naomi og søster Beata deltog i søndagens gudstjeneste og kirkefrokost. Sammen med medsøster Lene fortalte de behjertet om, hvad Maria, Jesu mor, betyder for deres daglige liv og tro. Det blev en festlig søndag, hvor de gode bånd mellem Mariadøtrene og Simon Peters Kirkes menighed atter blev styrket.

Den 2. Juni 2015 aflagde medlemmer af Simon Peters Kirkes menighed aftenbesøg hos Mariadøtrene i Kollund. Efter et dejligt måltid mad samledes vi om bordet til fælles bøn og samtale. Forinden besøget var aftalt, at emnet for samtalen denne gang skulle være: Hvad kan jeg bidrage med i de fællesskaber, jeg er en del af?

Vi blev hurtigt enige om, at man let kan gøre sig store, selvhøjtidelige tanker om sin egen godhed, så længe man bare er sig selv. Det er først, når man skal fungere og arbejde sammen med andre, at man mærker, hvor kort ens lunte i grunden kan være og hvor svært det kan være at rumme de andre i al deres forskellighed fra en selv.
Derfor bliver det menneskelige og kristne liv først virkeligt, når det leves i fællesskab med andre. Det er her, jeg lærer mig selv at kende med alt det, jeg kan give, men også med alt det, jeg kan tage fra andre af glæde. Hvilken atmosfære spreder jeg f.eks. omkring mig? Det kan være et godt spørgsmål at stille sig selv en gang imellem. Og er jeg nøjeregnende og rethaverisk af sind – eller er jeg (sagt men en af Mariadøtrenes tankevækkende vendinger) villig til at opgive min ret til at have ret – også når jeg faktisk har ret?

Vi fornemmede vist alle et dybt menneskeligt fællesskab omkring bordet, da vi talte om, hvordan man som menneske kan opleve små og store nederlag. Når vi er i trygge fællesskaber, tør vi heldigvis også godt mislykkes.

Et sådant trygt fællesskab var der bestemt om bordet i Mariagården i Kollund dén blæsende sommeraften!

Bøn om enhed

Gennem disse besøg, forbøn og breve husker vi hinanden og husker, at vi er lemmer på samme legeme. Vel har vi forskellige nådegaver og kald, men netop derfor har vi brug for hinanden. På hver vores måde tjener vi den samme herre og går sammen Kristus-vejen.

Bøn fra salmebogen:

Herre, du viser os Himmelens vej,
den, som os fører til livet.
Målet er Himlen, men jorden vor vej.
Selv går du her ved vor side.
Vis os da vejen, du Himmelens Herre,
og giv os mod til at gå den!

(Den Danske Salmebog nr. 613 vers 4)

BØN FOR ENHEDEN:

HELLIGE TRENIGE GUD
som jeg tilbeder!
Gennem JESUS KRISTUS,
Din Kærligheds åbenbaring på jorden,
har længsel efter enhed brændt os.
O, lad Jesu forbøn opfyldes,
at vi alle må være ét
sådan som Du – Fader, Søn og Ånd – er ét.
Åbenbar af nåde, o Gud,
Din vej til denne enhed.
Skab i os nye hjerter,
som i ydmyg lydighed
lever Din sande enhed frem på jorden.
Amen

(Paulina Mariadotter)

Kontaktoplysninger

Mariadøtrene
Mariagården
Vallby 21
745 98 Enköping
Sverige

Telefon:  0046 171 811 47

Mariadøtrene er et fællesskab af kvinder og derfor er det kvinder, der indbydes til ophold i Mariagården i Vallby, Sverige.

Det kan være et retrætelignende ophold på én eller flere dage, som man kan længes efter og have brug for.

Mariadøtrene tilbyder gæstfrit et værelse og mulighed for at deltage i fællesskabet, i bønner og måltider.

Ønsker man en personlig samtale, er der også mulighed for det.

Dén, som besøger Mariadøtrene, ”bidrager for sit ophold efter overbevisning”, som Mariadøtrene udtrykker det.

Artikler om Mariadøtrene

Læs artiklen fra Haderslev Stifts hjemmeside af 19. April 2018 “Mariadøtrene lukker klosterfællesskab i Danmark” hvor det bl.a. fremgår at klosterfællesskabet i Vallby, Sverige, er i vækst.

Læs Dorte J. Thorsens interview med medsøster Lene Vinkel fra 9. marts 2016 på kristendom.dk: “Nonne og mor: Jesu Moder er altid levende i mine tanker”.

Her er et link til en artikel med dejlige fotos. Artiklen er fra Din lokale Weekendavis, Aabenraa / Padborg / Sønderborg, uge 9, 2013 og er skrevet af jounalist Bo Nielsen, som har besøgt Mariagården i Kollund: www.dinby.dk/bovbladet/en-familie-af-soestre-i-kollund

Det kan desuden anbefales at læse en artikel fra Kristeligt Dagblad 11. juli 2011: ”De vil gøre Jomfru Maria kendt og elsket.”

Læs også artiklen fra 11. januar 2014 i Information: “Dette er ikke en historie om ulykkelig kærlighed”

Download artikel fra Kristeligt Dagblad fra 24. juli 2018:
Artikel: Når Guds veje fører til Sverige