Kirkehøjskolen 2021

Tema efterår: Hvad er et menneske værd?

Kolding Kirkehøjskole er et samarbejde mellem kirkerne i Kolding Provsti.

Vi afholder 3 fordragslørdage pr. halvår i Seest Sognehus, Kirketoft 2 i Kolding.

Emnerne spreder sig over samfundsmæssige, kirkelige og kulturelle emner.

I løbet af dagen er der et formiddagsforedrag med kaffepause, derefter frokost og et efter- middagsforedrag også med kaffepause. Der er som regel god spørgelyst og en hyggelig stemning.

Alle er meget velkomne!

Praktisk information

Prisen for 2 foredrag og mad er 140,-
Prisen for 1 foredrag er 75,-
Betaling foregår på selve dagen, enten kontant eller via MobilePay.

Sted:
Seest Sognehus, Kirketoft 2 i Kolding.
Alle Covid-19 regler bliver overholdt. Husk mundbind.

Tilmelding:
Tilmelding kan ske fra 1. august 2021 via sanktnicolaikolding.dk.
Tilmelding lukker, når der ikke er flere ledige pladser og senest onsdagen før arrangementet.
Nåede du ikke at få en plads, kan du evt. kontakte formand Axel Jessen, tlf. 60181699.
Giv venligst besked, hvis du IKKE spiser med.

Tid:
11. september / 30. oktober / 20. november 2021

Hent pdf af programmet her:

Kolding Kirkehøjskole Efterår 2021

 

Lørdag den 11. september:

Menneske mellem krop, følelse og fornuft (efter Corona)

Foredrag ved Dennis Nørmark, kl. 10.00-12.00

I nogle måneder i foråret blev vi alle slået ud af kurs og skulle pludselig til at forholde os til prisen på vores frihed, på et menneskeliv og på vores arbejdsliv. Vi blev både samlede og splittede i spørgsmålene og lærte en del omkring vores egen dødsangst, autoritetstro og prioriteringer. Bliver verden virkelig aldrig den samme igen, efter Corona eller kommer nogen af vores erfaringer til at hænge ved?

Dennis Nørmark er en dansk antropolog, forfatter, foredragsholder og kommentator. Tidligere partner og konceptualiserende chef i konsulentvirksomheden Living Institute og i dag selvstændig konsulent. Nørmark er uddannet cand.mag. i antropologi fra Aarhus Universitet, hvor han fra 2006 til 2011 var ekstern lektor.

Hvordan vil corona-krisen påvirke tidsånden og menneskesynet?

Foredrag ved Anne-Marie Dahl, kl. 12.45-14.30

Vil og hvordan vil et ”wildcard” som coronapandemien påvirke samfundsudviklingen og vores syn på, hvad et menneske er værd? Som fremtidsforsker beskæftiger man sig med, hvordan de store udviklingstendenser – megatrends påvirker tidsånden f.eks. individualisering, digitalisering og overgang til et følelsessamfund. Hvordan vil det hele spille sammen i en ny fremtid efter Corona-krisen?

Anne-Marie Dahl er fremtidsforsker og forfatter og driver sin egen virksomhed Futuria. Hun er uddannet cand.scient.pol. med sidefag i psykologi og har 20 års erfaring i at arbejde med fremtidsscenarier og strategiske processer. Med sin unikke kombination af indsigt i samfundsudvikling og psykologi er hun særligt optaget af, hvordan de mange forandringer, der finder sted både i nutiden og fremtiden, påvirker os som mennesker.

Lørdag den 30. oktober:

Det skrøbelige menneskeliv – perspektiver fra lægen og præsten

Foredrag ved Inger Uldall Juhl og Lone Vesterdal, kl. 10.00-12.00

Den praktiserende læge og sognepræsten møder mennesker, der er ramt af modgang.
Som læge og præst er vi optaget af, at begge fagligheder medtænkes i vores liv i almindelighed og i sundhedsvæsenet.Den tværfaglige relation er med til at sikre et nuanceret menneskesyn og modvirker reduktion og forenkling af det enkelte menneskes identitet og værdighed.

Inger Uldall Juhl er praktiserende læge og Lone Vesterdal er sogne-præst. De er forfattere til Det skrøbelige menneskeliv – perspektiver fra lægen og præsten, Eksistensen Forlag 2020.

Om Albert Camus’ Pesten

Foredrag ved Karen Syberg, kl. 12.45-14.30

Foredraget tager udgangspunkt i den aktuelle situation, hvor verden igen er blevet ramt af en pandemi, nemlig Covid-19. Forskelle og ligheder mellem Camus’ beskrivelser af menneskenes reaktion på pesten og på covid-19 fremhæves og analyseres, ligesom Camus’ bagvedliggende tanker om Det Absurde diskuteres – som det udspiller sig i teksten og mere generelt som i Sisysfosmyten. Kernespørgsmålet for Camus: Hvordan bliver man herre over sit eget liv – uanset de omstændigheder, tilværelsen byder én?

Foredraget lægger op til efterfølgende diskussion om netop sådanne spørgsmål.

Karen Margherita Syberg er en dansk forfatter, kønsforsker og feminist. Hun var i 1970 blandt rødstrømpebevægelsens stiftere og var med til at starte Femølejren i 1971.

Lørdag den 20. november:

At tingsliggøre medmennesker

Foredrag ved Ole Hartling, kl. 10.00-12.00

I vor tid er der en tendens til at tingsliggøre medmennesker. Det giver os en fornemmelse af magt og håndterbarhed, som når man styrer en bil. Det giver også mulighed for at prissætte mennesker, og det er noget andet end at sætte pris på dem. Lige så rigtigt og godt det er at blive værdsat som menneske, ligeså forkert og skidt er det at blive værdisat.

Ole Hartling er forhenværende overlæge, dr. med., adjungeret professor, tidligere formand for Det Etiske Råd. Ole Hartling har deltaget i debatten om etiske og sundhedspolitiske spørgsmål og modtog i 2007 Rosenkjærprisen for sin formidlingsevne.

 

Hvad betyder følelser og religion for mennesket?
”Et skridt frem og to tilbage”. Om Jürgen Habermas tanker om mennesket

Foredrag ved Anders Klostergaard Petersen, kl. 12.45-14.30

Habermas hører ubetinget til en af det 20. århundredes største tænkere. Som 90-årig udsendte han sidste år en 1758 sider lang svanesang, der er hans gennemgang af den menneskelige fornufts historie. Det er en filosofihistorie, men noget usædvanligt spiller religions-, kristendoms- og teologihistorien også en fremtrædende rolle i skildringen. Vær med til en eftermiddag, hvor jeg introducerer værket, dets hovedtanker og udfordrer det. Det drejer sig om følelser, religion, demokrati, fællesskab og fred mellem mennesker. Det er de virkelig store emner, der i dette foredrag og diskussionen kommer på bordet.

Anders Klostergaard Petersen er professor i teologi ved Aarhus Universitet.