I Simon Peters Kirke har vi mange forskellige arbejdsgrene, som fungerer i kraft af, at mange mennesker bærer med og tager ansvar. De frivillige opgaver spænder vidt fra at lave kaffe til formiddagsklubben, engagere sig i menighedsrådet, lave bål til Sankt Hans, fotografere, være frivillig kordegn under gudstjenesterne og meget, meget mere. Uden de frivilliges indsats var Simon Peters Kirke ikke det, den er.

Mange muligheder som frivillig

Ved tirsdagens sogneeftermiddage er der ca. 15 såkaldte værter, som står for at servere kaffe. Undertiden inddrages frivillige også i at holde et indlæg, læse en historie eller fortælle om en sang.

Tirsdage kl. 10-12 mødes kirkens bamse-hold, som strikker bamser til børn på Kolding Sygehus.

Om torsdagen til Sprogcafe i Simon Peters Hus kl. 16-18 er det frivillige, som sammen med den tværkulturelle sognemedhjælper tilbyder samtale og hjælp til at lære dansk.

Cirka hver 6. uge mødes kirkens læsekreds.

Når der er fællesspisning efter gudstjenesten, er det frivillige, som står for at lave mad.

I forbindelse med søndagens gudstjenester er der en gruppe af frivillige kordegne, som beder ind – og udgangsbøn samt uddeler brødet i forbindelse med nadveren.

Ved større begivenheder såsom Sankt Hans aften, den årlige fejring af kirkens fødselsdag, FreestyleGudstjeneste og andre større begivenheder er det frivillige, som hjælper med diverse arbejdsopgaver af både praktisk og anden art.

Endelig er der kirkens menighedsråd og de forskellige udvalg under menighedsrådet, som alle er båret af frivillig arbejdsindsats. Hvis du har lyst til at engagere dig i det frivillige arbejde med dét, der netop er din evne eller særlige interesse, er det en god ide at surfe rundt på hjemmesiden for at hente yderligere information.

Giv en hånd med det praktiske

Vi mangler af og til ekstra hænder til forskellige arrangementer i kirken – både til hjælp i køkken med opvask og oprydning, men også sommetider til at stille borde, stole og bænke op – eller måske som besøgsven for en ældre enlig.

Har du et par timer til overs engang imellem, og har du lyst at komme og være med i et hyggeligt arbejdsfællesskab?

Kontakt kirkens en af kirkens ansatte for yderligere information.

Hvis du vil vide mere

Du er altid velkommen til at kontakte en af kirkens præster for yderligere information! Find kontaktoplysninger her.

Frivillligsangen

En TAK …

Mel: Nu lokker atter de lange veje….

Så er det dagen, vi lader takken
gå til jer alle, som gi’r en hånd
i Simon Peter på kirkebakken,
hvortil vi alle har knyttet bånd.
For uden jer blev det kun til tænken,
men I gør tanker til virk’lighed.
I laver kaffe og flytter bænken
med glæde og med frivillighed!

Hvad er en tirsdag med fine taler,
men uden kage og kaffeduft?
Hvad er en sangaften, hvor vi traller
– men uden pasta – det rene luft!
Og hvad med børnene, som er syge,
og af det hele er led og ked?
I strikker bamser og la’r det fyge
med gode ord og frivillighed!

Hvad med Sankt Hans? Blev der fest, nej næppe,
hvis ikke nog’n gjorde grillen klar.
På gæve vandbærer’ må vi heppe,
for bag kulissen de tørnen ta’r.
Og hvad med indsamlingen i marts da
til folk i nød og elendighed..?
Dér stiller I gerne op med ekstra
af givertrang og frivillighed!

Og kirkens udvalg, de vinder vældigt,
når folk som jer trækker virksomt med.
Og kirkekordegne beder prægtigt
de bønner, søndagen næres ved.
Og når der læses og der fortælles
og der serveres med trofasthed,
så er det jer, og så kan der meldes
om liv og lyst og frivillighed!

Så det er dagen, vi lader takken
gå til enhver, som gi’r glad en hånd
i Simon Peter på kirkebakken
et hus med men’sker og Helligånd!
Må vi i fællesskab fortsat virke
på vores måde, på vores sted,
så kendetegnet på vores kirke
må være lyst til frivillighed!