Vi har i Simon Peters kirke en åben bønnegruppe. Vi mødes i et kontor i kirken onsdage (et skilt viser vej) i lige uger kl. 19 – 20. Møderne starter med en salme og nogle vers fra bibelen. Derefter beder vi i Jesu navn for de emner, der er aktuelle netop den onsdag. Faste bønneemner er kirken og det arbejde, der gøres ud fra kirken. Vi er også åbne overfor personlig forbøn for den enkelte og har erfaret, at det er godt at bære hinanden og de udfordringer, den enkelte har, frem for vores himmelske far. For ham er vi alle værdifulde, og vi bliver set på med kærlige og omsorgsfulde øjne. Møderne afsluttes med fadervor.

Det kræver ingen forudsætning for at deltage, og der er ingen forventning om, at alle beder højt.

Enhver er velkommen.

Desuden står der en bønnekrukke i kirkerummet, hvori man kan lægge bønneemner, gerne anonymt, hvis man ønsker det. Bønnegruppen beder så for disse emner ved de efterfølgende 4 bønnemøder.

Alt foregår naturligvis under tavshedspligt.

Karen Oxlund og Elly Jørgensen
Tovholdere i bønnegruppen

Kontakt Elly Jørgensen, telefon 40 57 31 29