Fordybelse i den kristne tro

På to årlige møder tilrettelægges aktiviteter, hvis formål er at medvirke til en fordybelse i den kristne tro. Målet er, at troen kan blive til opbyggelse og til liv i Guds nærvær midt i vores travle liv med hinanden.

Aftenandagter

Udvalget tænker med i forhold til enkle (aften)andagter ved jul og påske, hvor lægfolk inddrages også med billedrefleksion/prædiken.

Meditativ Bibellæsning

Udvalget tilrettelægger og står for den praktiske afvikling af ca. 10 aftener årligt med såkaldt Meditativ Bibellæsning.

Mariadøtrene

Udvalget har gennem tiden knyttet og vedligeholder løbende en nær relation til Mariadøtrene i Kollund.

Bønnegruppen

Udvalget følger løbende bønnegruppens opmærksomhed på bøn som kristen praksis.

Foredrag/kursus

Udvalget tager i det omfang, økonomien tillader, initiativ til foredrag/oplæg eller kursusaftener eller -dage ved eksterne foredragsholdere.

Liturgisk vandring/pilgrimsvandring

Hvor der viser sig ønske om det og ressourcer til det, kan eventuelt tilrettelæges en liturgisk vandring/pilgrimsvandring.

Katekumenatet – En voksen vej til tro

Et nyt, fremtidigt tilbud, udvalget arbejder på at realisere. Katekumenatet bygger på kirkens gamle undervisningsform og er i disse år ved at etablere sig på ny i folkekirken.  Kursustilbuddet er tiltænkt åndeligt søgende, der bringer personlige erfaringer og historier med sig, som den kristne tro perspektiverer og fortolker påny. Livet og troen ses som en vej, vi sammen går.

Læs mere

Du kan finde udvalgets medlemmer og kontaktperson her.

Læs mere om de konkrete aktiviteter og mødedatoer her