Resultat af valgforsamlingen

Efter en vel overstået valgforsamling den 15. september, kan vi med glæde annoncere de nye medlemmer af Simon Peters Kirkes menighedsråd:

 

Menighedsråd:

Bjarne Jespersen Overgaard
Jens Ole Jørgensen
Bente Bechmann Pedersen
Lilly Biswas
Anna Karina Brøndum Jørgensen
Jenny Sølvsten Thomsen
Bjarne Høi Sørensen
Karin Holdgaard Klingenberg

Herudover er de fødte medlemmer af menighedsrådet: Birgitte Molin og Michael Markussen.

Menighedsrådet

 

Stedfortrædere:

Else Siersbæk Boisen
Morten Frydendall
Lisa Gam
Hans-Ulrich Buchardt

Stedfortrædere

 

De opstillede kandidater til menighedsrådet

 

Valgforsamlingen

 

Det nye menighedsråd tiltræder den 1. søndag i advent og har en funktionsperiode på 4 år. De er således valgt for perioden 01.12.20-30.11.24, med mindre der indleveres en kandidatliste, som udløser afstemningsvalg.

Det vil stadig være muligt at udløse et afstemningsvalg:

Der kan indgives en kandidatliste på en godkendt formular fra Kirkeministeriet.

Kandidatlisten skal indeholde oplysning om kandidaternes og stillernes navn, bopæl og personnummer. Kandidater skal anføres med vedkommendes fulde navn. En kandidatliste kan maksimalt indeholde dobbelt så mange navne som det antal medlemmer, der skal vælges (16). Kandidatlisten skal være underskrevet af et antal stillere, som har stemmeret i sognet ved afstemningsvalget. Antallet af stillere for den enkelte kandidatliste skal svare til det antal menighedsrådsmedlemmer, der skal vælges i sognet (8).

Reglerne i øvrigt fremgår på følgende link: https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2020/9014

Kandidatlisten afleveres senest den 13. oktober hos formanden for valgbestyrelsen: Marianne Jespersen, Rødkælkvej 13, 6000 Kolding.