Pinsesol og genåbning

Ved menighedsrådsformand Bjarne Høi Sørensen

”I al sin glans nu stråler solen”, synger vi i majs store pinsesalme. I pinsen får vi blæst den nye ånd ind i os, nemlig den hellige ånd. Den skulle gerne samle os i et fællesskab, nemlig det kristne, og binde os sammen med et usynligt bånd i den menighed, som vi står sammen om.

Onsdag den 21. april blev den store genåbningsdag for kirkerne, der muliggør, at vi nu kan genoptage et i vid udstrækning normaliseret gudstjenesteliv: Vi må nu igen synge fællessang, og gudstjenester og kirkelige handlinger kan vende tilbage til deres sædvanlige længde. Vi kan også være flere mennesker i kirkerummet, selvom vi fortsat skal passe godt på hinanden. Vi vil derfor også fortsætte med en bænkeopstilling, der giver mulighed for en betryggende afstand mellem os, så vi også kan føle os fri til at synge, når vi nu endelig må det. Kirkens aktiviteter i ugens løb må dog i vid udstrækning fortsat ligge stille: Indendørs må vi være 10, mens udendørs op til 50. Der bliver desuden ikke krav om coronapas i folkekirken.

Endnu en glædelig nyhed: Den ene af vore sognepræster, Michael Markussen, holder sit 20 års jubilæum i sognet den første weekend i maj. Så om ikke andet så mød op i kirken søndag 2. maj og ønsk ham tillykke.

Hvor heldig kan man være – 20 år i Simon Peters sogn

Ved sognepræst og jubilar Michael Markussen

”Nogle gange er man bare ualmindelig heldig”, sagde konen forleden, da vi talte om, at vi her 1. maj kan se tilbage på 20 år som præstefamilie i Simon Peters. Med bopælspligt 50 meter fra kirken skal det fungere for familien. Én ting er at have en god mavefornemmelse af et sted, når man søger. At det så rent faktisk også bliver godt, er som bekendt ingen selvfølge.

Der er mange forventninger til præsten, og det er umuligt at gøre alle tilfreds. Daværende menighedsrådsformand Arne Corydon skrev dengang i kirkebladet: ”I må gerne være kritiske over, at et flertal i rådet har ansat så ung en præst, men lad det ikke gå ud over Michael.” Det har været overvældende at opleve, hvordan skiftende menighedsråd, ansatte, kirkegængere og sidst, men ikke mindst folk i sognet har bakket op om deres kirke og præst(er). Det vil jeg gerne sige en varm tak for.

At vi i Simon Peters Kirke de seneste 11 år har lagt lokaliteter til provstiets internationale og tværkulturelle samarbejde, hvor jeg er ansat med 30% som international præst, er et privilegium. Det glæder mig, at vi i kirke og provsti bestræber os på at være kirke for folket. Det giver mening, at alle, som ønsker den ene eller anden form for tilknytning eller kontakt med kirken, bliver mødt af en folkekirke, som bestræber sig på at være vedkommende for dem.

Vandregudstjeneste Kr. Himmelfartsdag 13. maj

Ved sognepræst Birgitte Molin

Kristi Himmelfartsdag kl. 14-15 vil vi igen i år samles til vandregudstjeneste. Ude i kirkens store grønne område skal vi bla. synge”Almægtige og kære Gud, nu folder skabningen sig ud”: Frans af Assisis berømte Solsang (salmebogens nr. 17), som vi ellers aldrig synger. Men denne helligdag vil vi dvæle ved den poetiske fortælling på Bibelens allerførste sider om, hvordan verden blev til. Undervejs vil vi være sammen om udvalgte bibeltekster, bønner og salmer. Vi begynder og slutter i vores skønne kirkerum.

Kirkevandring 2. pinsedag 24. maj

Ved sognepræst Michael Markussen

Kl. 8.00-8.40 Morgenandagt i Simon Peters Kirke.

Kl. 8.45 går vi i stilhed mod Harte Kirke (4 km) til andagt kl.10.00.

Efter andagten i kirken er der kaffe/te og rundstykker i Harte Kirkecenter.

Kl. 11.30 går vi mod Lejrskov Kirke (7 km). Vi går i stilhed, og vi fejrer nadver i naturen. I Lejrskov er den store præstegårdshave til fri afbenyttelse for os alle. I tilfælde af gråvejr rykker vi indenfor. Der vil være sørget for kaffe/te og kage.

Kl. 14.30-15.00 Andagt i Lejrskov Kirke.
Det er muligt at få kørt madkurven fra Simon Peters kirke til Lejrskov Kirke. Deltagerne skal selv sørge for hjemtransporten fra Lejrskov Kirke. Sognepræsterne Anette Rørmose Härle, Niels Risbjerg Lai og undertegnede vil lede kirkevandringen.

Tilmelding er ikke nødvendig. Det er gratis at deltage.

Det skrøbelige menneskeliv

Ved sognepræst Birgitte Molin

”Det skrøbelige menneskeliv” er titlen på en nyligt udkommet bog skrevet af hhv. Koldinglægen Inger Uldall Juhl og Bramdruppræsten Lone Vesterdal. De slår med deres bog et slag for et øget samarbejde mellem lægens og præstens faglighed. For når livet gør ondt, er det som oftest hele ens liv som menneske, der berøres. Derfor kan man mere end nogensinde have brug for erfarne samtalepartnere, der kan lytte, stille spørgsmål, anvise muligheder for menneskelig vækst og pege på et perspektiv af håb.

Bogens titel er sært aktuel, for er der noget, coronakrisen har mindet os om, så er det, hvor skrøbelige vore liv som mennesker er. Vi er dybt afhængige væsener, der på godt og ondt er udleverede til Gud, naturen og hinanden. Vi er foranderlige og sårbare væsener, hvorfor bogens temaer da også er: Sygdom og magtesløshed, stress og selvforståelse, angst og frygt, aldring og tab, død og sorg, skyld og tilgivelse.

Bliver vi gamle nok, erfarer vi alle med årene vores krops tiltagende skrøbelighed. Her har bogen en dejlig formulering: At det ikke mindst, som årene går, bliver vigtigt ”at gå i påskesko”. Det er et sigende billede, der betyder, at Jesu opstandelse påskemorgen er det grundlag, jeg går og står på. Jeg lever med blikket rettet forsonende og håbefuldt mod morgendagen. Jeg ’går i påskesko’, for håbet er kristendommens kerne.

Gudstjenester i maj kl. 10.30, hvor andet ikke er anført

Søndag 2.     Markering af 20 års præstejubilæum – Michael Markussen

Sunday 2nd  Church Service in English at 1 p.m. – Michael Markussen

Søndag 9.     Bøn i Jesu navn – Michael Markussen

Torsdag 13.   Kristi Himmelfartsdag. Vandregudstjeneste kl. 14.00 – Birgitte Molin

Søndag 16.   Sandhedens ånd – Birgitte Molin

Søndag 23.   Pinsedag – Michael Markussen

Sunday 23th Church Service in English at 1 p.m. – Michael Markussen

Mandag 24.  2. pinsedag kl. 8.00. Kirkevandring – Michael Markussen

Søndag 30.  Jesus og Nikodemus – Birgitte Molin

Foto fra en af kirkens nyligt velafviklede forårsaktiviteter: Den liturgiske pilgrimsvandring lørdag 17. april ved Svanemosen.