Åben kirke, hvor livet går videre

Ved menighedsrådsformand Bjarne Høi Sørensen

”Påskeblomst hvad vil du her?”
Ja, det kunne man nok ikke fortænke nogen i at spørge om. Men påskeblomstens komme i foråret, er lige så utrættelig og sikkert som påskens glade budskab fra de danske kirker. Netop i år har vi brug for glade budskaber oven på et 2020, hvor vi måtte aflyse alle påskens gudstjenester.

I skrivende stund ser det ud til, at vi kan få noget der ligner normaliserede tilstande i løbet af foråret. Om det bliver i påsken ved vi ikke, men følg med på kirkens hjemmeside og Facebookside.

Trods nedlukningen er det lykkedes os, at få arbejdet i og omkring Simon Peters Kirke til at fungere rigtig godt. I menighedsrådet har vi holdt virtuelle rådsmøder, og også personalet har holdt virtuelle kalendermøder – begge dele med overraskende godt resultat, så ingen opgaver eller emner er blevet lagt på hylden. Vort personale gør en stor indsats for, at alt fortsat er, som det skal være. Ude som inde.

Når det gælder konfirmanderne, sættes alle kræfter ind på at give de unge mennesker en så god og flot oplevelse i kirken som muligt. Menighedsrådet besluttede derfor allerede i efteråret 2020, at der skulle afsættes midler i budgettet til, at konfirmationerne i foråret 2021 kunne blive live-streamet til glæde for konfirmanderne og deres familier.

”Påskeblomst! men er det sandt: Har vi noget at betyde?” Ja det har vi, og det har I. Hvert enkelt af jer er en vigtig brik i vor menighed, og vi håber derfor meget at se jer i Simon Peters Kirke på et eller andet tidspunkt.
Rigtig god påske!

Påsken og os

Simon Peters Kirke er privilegeret med et nyt menighedsråd. Redaktionen har derfor mødt et par af de nye rådsmedlemmer med opfordringen: ”Giv gerne et eksempel på dét, du personligt forbinder med påske som konkret erfaret virkelighed”. Her kommer svarene:

Anna Karina Brøndum Jørgensen: Stress blev helet
”I efteråret 2020 blev jeg sygemeldt med stress. Det har været en længerevarende proces at vende gradvist tilbage til arbejdet og livet generelt. En række ting og tiltag har været gavnlige og helende for mig: Samtaler hos en arbejdspsykolog, gåture i naturen, musik og bøn. Salmer som ’Hil dig, frelser og forsoner’ og ’Du, som har tændt millioner af stjerner’ har jeg bl.a. lyttet meget til. Dette er mit seneste konkrete eksempel på påske som personlig erfaring af en ny begyndelse.”

Jenny Sølvsten Thomsen: En salme gav svar
”Jeg var 19-årig gymnasieelev i påsken 1968: En påske, som blev skelsættende for mig og mine nærmeste. I en voldsom trafikulykke mistede vi min højgravide svigerinde. Sorgen og afmægtigheden fik mig til at gå voldsomt i rette med Gud. Kirken og troen skulle ud af mit liv. Til begravelsen havde min bror valgt Grundtvigs salme: ’Påskeblomst! Hvad vil du her?’ Den salme åbnede påskens budskab for mig. Spørgsmålene i vers 3 var jo de samme, som jeg kæmpede med:

Påskeblomst! men er det sandt:
Har vi noget at betyde?
Er vor prædiken ej tant?

Kan de døde graven bryde?
Stod han op, som ordet går?
Mon hans ord igen opstår?
Springer klart af gule lagen
livet frem med påskedagen?

Salmen gav mig svar og dermed en mulighed for at finde trøst i troen og en mening med livet, meningsløsheden til trods.

Kan de døde ej opstå,
intet har vi at betyde,
visne må vi brat i vrå,
ingen have skal vi pryde;
glemmes skal vi under muld,
vil ej vokset underfuld
smelte, støbes i det dunkle
og som lys på graven funkle.

(Den Danske Salmebog nr. 236, vers 3-4).

Påskeløb i æblehaven – for børn og dem, der søger ro

I anledning af påsken har vi lavet et løb for børnefamilier rundt i kirkens æblehave. Svar på spørgsmålene ved posterne og send dem til præsten inden 2. påskedag. Alle får svar i ugen efter påske. Vi trækker lod om 10 biografbilletter.

Billedkunstner Karen Ellegård har igen i år malet et opstandelsesmaleri til meditation, som er sat op i en solskinskrog med en bænk. Her er der også mulighed for at tænde lys.

Måske er vejret så godt, at du har lyst til at studere fuglene og øve dig i i at være mere bekymringsløs.

Kirken er som altid åben i dagtimerne. Alle er velkommen til at gå ind og tænde lys i lysgloben og måske bede en bøn.

Kirketjener i coronatid

Ved kirketjenere Margit Nielsen og Jan Mumm

Selv om kirkens aktiviteter har været delvist nedlukkede i coronatiden, så har vi som kirketjenere alligevel haft mange praktiske gøremål i denne tid.
Under den første nedlukning i foråret 2020 blev der ryddet op efter anlægsperioden af den nye servicebygning og det grønne område ved Simon Peters Hus. Kælder, kapel og kirketjenerkontor fik også en grundig oprydning.
Generelt fylder desinficering og rengøring ekstra meget i dagligdagen i coronatid, men den nuværende delvise nedlukning har også givet mulighed for at få udført diverse småreparationer. Vi har haft hovedrengøring af kirken og Simon Peters Hus, og gulvene i kirken og foyeren er blevet olierede, og kirkebænkene har fået et eftersyn.

Der er fældet nogle store træer langs alléen ude foran præsteboligen, og der er blevet etableret sikkerhedsdatablade på de forskellige rengøringsmidler, som vi anvender. Havemaskinerne er blevet rengjorte og servicerede, så vi er klar til den nye sæson. Vi har også lagt hus og kirketjenertimer til nogle bisættelser fra Bramdrup kirke.

Pludselig kom vinteren, og den bød på en del sne. Det var hyggeligt, men det betød selvfølgelig også ekstra arbejde med snerydning og saltning.

I skrivende stund håber vi på forår, så vi kan komme i gang med at klargøre æblehaven, så den fremstår velholdt, og alle kan glæde sig over den og benytte det dejlige område. Vi glæder os til, at vi igen kan mødes under friere former.

Gudstjenester i april

kl. 10.30, hvor andet ikke er anført

Torsdag 1.    Skærtorsdag kl. 19.00: Nadver – Michael Markussen
Fredag 2.      Langfredag kl 15: Jesu død på korset – Birgitte Molin
Søndag 4.     Påskedag: Jesu opstandelse – Michael Markussen
Sunday 4th   Easter Service in English at 1 p.m. – Michael Markussen
Mandag 5.    2. påskedag: Vandringen til Emmaus. NadverBirgitte Molin
Søndag 11.   Den opstandne Jesus og den vantro ThomasMichael Markussen
Søndag 18.   Den gode hyrdeBirgitte Molin
Søndag 25.   Jesu bortgangMichael Markussen

 

Download nyhedsbrevet til print:

2021 April SPK Nyhedsbrev