Velkommen til VALGFORSAMLING
15. september kl. 19.00.

Kom og gør din indflydelse gældende ved at stemme på de opstillede kandidater til det nye menighedsråd – eller stil selv op!

Det betyder meget for kirkens liv, hvem der sidder i menighedsrådet – og det betyder meget, at mange er med til at vælge dem!

Måske er det netop nu, der er brug for dig? Måske er det netop nu, du skal til at blande dig i kirkens liv på en ny og spændende måde?

Vi glæder os til at se sig – uanset om du vil lytte, stemme eller stille op 🙂

Velkommen til alle interesserede!

Alle er velkomne til valgforsamlingen, hvor det nye menighedsråd skal vælges – det er en offentligt tilgængelig begivenhed. Men det er kun folk med valgret, der har tale- og stemmeret på valgforsamlingen.

Hvem har stemmeret?

For at have stemmeret skal du leve op til følgende kriterier:

 • Du skal være medlem af folkekirken
 • Du skal have bopæl i Simon Peters Sogn
 • Eller du skal have løst sognebånd til Simon Peters Kirke senest tirsdag den 1. september 2020 kl. 12 ved henvendelse til en af præsterne
 • Du skal være fyldt 18 år
 • Du skal have dansk indfødsret eller du skal have haft fast bopæl i Danmark uafbrudt i et år forud for valgdagen den 15. september 2020

Hvem kan vælges til menighedsrådet?

Alle der opfylder ovennævnte kriterier kan stille op til menighedsrådet – med nogle ganske få undtagelser: præster ansat i Folkekirken og medarbejdere ved kirken, der er ansat over 8 timer ugtl.

Du er velkommen til at stille op til menighedsrådet – og du er også velkommen til at stille op som stedfortræder (suppleant).

Hvor mange skal vælges?

Vi skal have valgt 8 medlemmer til det nye menighedsråd, som skal sidde de kommende 4 år.

Udover de 8 valgte medlemmer, er begge præster desuden fødte medlemmer af menighedsrådet.

I Simon Peters sogn var der pr. 1. januar 3.839 medlemmer af Folkekirken. Derfor kan vi denne gang kun vælge 8 nye medlemmer i stedet for de 9, der har siddet i denne periode.

Hele landet holder valg

Der afholdes valgforsamling over hele landet på denne dag – og der er en lovbestemt dagsorden for mødet:

Lovbestemt dagsorden

 1. Velkomst ved formand for valgbestyrelsen
 2. Valg af dirigent
 3. Formand for MR beskriver menighedsrådets opgaver, kompetencer og hidtidige arbejde
 4. Opstilling af kandidater til menighedsrådet
 5. Kandidaternes egen præsentation
 6. Debat og mulighed for spørgsmål til kandidaterne
 7. Gennemgang af afstemningsreglerne ved valgbestyrelsen
 8. Skriftlig og hemmelig afstemning
 9. Optælling af stemmer og annoncering af afstemningsresultatet ved valgbestyrelsen
 10. Valg af stedfortrædere efter samme procedure
 11. Valgbestyrelsen orienterer om resultatet af valgforsamlingen samt om mulighed for afstemningsvalg og fristen for at indlevere en kandidatliste
 12. Eventuelt