Ved valgforsamlingen den 15. september blev halvdelen (4 af 8) af det siddende menighedsråd udskiftet. Det lyder voldsomt, men det var det ikke. Ingen gik ud af det siddende menighedsråd uden, at det var efter eget ønske.

De tilbageværende medlemmer som fik mulighed for at fortsætte var Ole Jørgensen, Lilly Biswas, Karin Klingenberg og Bjarne Høi Sørensen. De får i det nye menighedsråd nu følgeskab af Anna Karina Brøndum Jørgensen, Jenny Sølvsteen Thomsen, Bente Bechmann og Bjarne Overgaard.

Det nye råd, som skal fungere i Simon Peters Sogn de næste 4 år, havde mandag den 9. november et konstituerende møde, som det er påbudt efter menighedsrådsloven.

 

Konstitueringen faldt således ud:

Menighedsrådsformand: Bjarne Høi Sørensen

Menighedsrådets næstformand: Bjarne Overgaard

Kirkeværge: Ole Jørgensen

Kasserer: Jenny Sølvsteen Thomsen

Kontaktperson: Lilly Biswas

 

Samme aften blev der nedsat de stående udvalg, som der kræves i loven. Udvalgene til de enkelte aktivitetsgrupper, som er i Simon Peters Sogn, besættes ved det nye menighedsråds første egentlige møde i december 2020.

Menighedsrådets funktionsperiode starter ved kirkeårets begyndelse, altså fra 1. søndag i advent den 29. november. Tiltrædelsen markeres ved gudstjenesten denne 1. søndag i advent, hvor det nye råd og de nye stedfortrædere så vidt muligt er til stede.