Ingen gudstjenester og menigheds-forsamlinger den kommende tid – nu foreløbigt til og med den 10. maj.

Efter meldingen fra Statsministeriet mandag den 6. april er kirkerne nu lukkede foreløbigt frem til og med den 10. maj.

 

Nedenfor generel info vedrørende den for tiden gældende daglige drift i Simon Peters Kirke:

Dåb og vielser

Vedrørende de kirkelige handlinger dåb og vielse er den klare primære anbefaling til borgerne:
”Udskyd handlingen”.

Alternativt kan handlingen gennemføres som en privat handling med højst 10 personer inklusive præst og kirkebetjening samt under iagttagelse af Sundhedsstyrelsens vejledning.

Begravelser

Når det gælder begravelser/bisættelser kan gennemføres som privat handling – dog med så få deltagere som muligt og under iagttagelse af Sundhedsstyrelsens vejledning.

Præster

Kirkens præster er naturligvis som altid tilgængelige for spørgsmål eller ønsker om samtale.
Enhver er velkommen til at kontakte dem telefonisk eller over mail:

Sognepræst Birgitte Molin på tlf.nr: 22 46 64 26 eller 75 52 38 38. Mail: bimo@km.dk

Indtil 1. maj:
Vikarierende sognepræst Hanne Drejer på tlf.nr: 29 60 54 12. Mail: hdr@km.dk

Efter 1. maj:
Sognepræst Michael Markussen på tlf. 75 52 50 61. Mail: mima@km.dk

Kirkekontor

Kirkekontoret vil tillige i videst muligt omfang blive betjent hjemmefra.

Daglig leder Hanne Marie Larsen kan kontaktes på tlf.nr. 28 60 83 25. Mail: haml@km.dk

Alternativt kordegn Flemming Nissen på tlf.nr. 21 49 92 01. Mail: flni@km.dk

Her er linket til sikker mailforbindelse til Simon Peters kirke, Kolding

Ved akut behov for fysiske attester vil der kunne aftales fremmøde på kontoret i kirken.

De fleste attester kan dog bestilles via www.borger.dk, hvorfra attesterne vil blive sendt til E-boks.

 

Vi beklager de gener og store tab, som lukningen af vores kirke medfører for mange.

Lige nu må vi dog passe på hinanden ved at holde fysisk afstand.

Heldigvis har vi andre gode muligheder for løbende kontakt med hinanden

 

Med venlig hilsen

Simon Peters Kirkes menighedsråd & ansatte