Information til Simon Peters sogn og menighed vedr. genåbningen af folkekirken fra mandag 18. maj 2020.

Vi har onsdag den 13. maj 2020 modtaget den glædelige nyhed fra biskoppen, at forsamlingsforbuddet fra den 18. maj ikke længere gælder samtlige folkekirkens aktiviteter, gudstjenester, kirkelige handlinger, møder mv.

Alle folkekirkens ansatte møder på arbejde fra mandag 18. maj.

 

Gudstjenester og kirkelige handlinger

Dette betyder, at vi kan se frem til at samles til de første gudstjenester hhv. Kristi Himmelfartsdag kl. 14 og søndag 24. maj kl. 10.30. Det er meget glædeligt!

 

Placering i rummet

Der er dog fortsat afstandskrav, der skal efterleves: Højst 1 person pr. 4 kvm.

Dette betyder for Simon Peters store kirkerum, at der max må være 100 personer i rummet.

Vedr. placering i kirken må personer, der bor sammen, gerne sidde uden afstand.

Bor man ikke sammen, skal der dog fortsat være to meter imellem deltagerne i gudstjenesten pga. salmesangen.

Kirkerummet vil derfor være indrettet på en alternativ måde, som sikrer, at afstandskravet bliver respekteret.

 

Brug af salmebøger

Af hygiejniske grunde opfordrer vi til, at enhver om muligt medbringer sin egen personlige salmebog hjemmefra.

Ønsker man at benytte sig af kirkens salmebøger, tilbyder vi handsker.

En tredje mulighed er at finde salmeteksterne på sin mobiltelefon via hjemmesiden: Den Danske Salmebog. 

 

Nadveren

Når det gælder forvaltning af nadveren, har både præst og kordegn de senere år sprittet hænder af i præsteværelset forud for uddeling af nadveren. Denne praksis fortsættes derfor. Selve uddelingen af oblaterne regner vi dog med at foretage ved brug af en lille tang for helt at undgå hånd-kontakten.

Ved nadveren beder vi nadvergæsterne om at stå ved knæfaldet i stedet for at knæle. Dette beder vi om for at forhindre smitte via hænders berøring af alterskranken. Også stående ved alterskranken skal afstanden være 1 meter.

Bor man sammen, behøver man dog heller ikke ved nadveren ’tænke i afstand’.

I den kommende tid vælger vi at praktisere ’kontinuerlig altergang’: Dette betyder, at når man har modtaget brød og vin, går man umiddelbart herefter ned til sin plads. Man venter altså ikke på bortsendelsesord; disse lyder derimod til slut.

 

Aktiviteter i menighedslokalerne – dog ingen kirkekaffe

Reglen med 1 meters afstand mellem deltagerne er gældende, når det gælder kirkens møder, undervisning og aktiviteter i det hele taget. Kun i forbindelse med sang er 2 meters afstand påkrævet.

Menighedsrådet har dog besluttet, at vi åbner stille op og derfor de første søndage undlader kirkekaffen efter gudstjenesten.

 

Fortsat ingen håndtryk, men gerne øjenkontakt og smil 🙂

For at tage vores del af ansvaret for at hindre nye smittekæder vil vi fortsat undlade håndtryk ved kirkedøren og i andre sammenhænge. Vi må alle øve os i at socialisere på andre gode måder. Den gode øjenkontakt og det venlige smil ikke mindst.

Sæbe og sprit vil naturligvis altid være tilgængelig i kirken.

Vi vil på alle måder forsøge at gøre et besøg i Simon Peters Kirke til den bedst mulige oplevelse – også under lidt forandrede vilkår.

Vi glæder os først og sidst til at kunne åbne dørene til kirken på vid gab igen!

 

De bedste kirkehilsner

Menighedsråd & ansatte ved Simon Peters Kirke