Vi er alle bekendt med den alvorlige situation, vi befinder os i, hvorfor regeringen også senest 4. januar 2021 har udstedt nye og skærpede restriktioner.

Samtidig er det regeringens og sundhedsmyndighedernes vurdering, at folkekirken fortsat kan være åben for mennesker, der ønsker at besøge kirkerummet. I ugens løb vil en tændt lampe ved kirkedøren da også markere et åbent kirkerum.

Kirken får ikke mindst mulighed for om søndagen at holde korte gudstjenester samt kirkelige handlinger ugen igennem, alt sammen dog – forståeligt nok – under skærpede krav.

Korte søndagsgudstjenester

De kommende søndages gudstjenester (fra og med søndag 10. januar 2021) vil derfor vare højst 30 minutter. Vi anbefaler brug af mundbind og beder om afstand på 2 meter mellem personer, der ikke bor sammen. Vi vil undlade fællessang og i stedet lade søndagens enkelte salmer blive spillet eller sunget solo.

Allermest vil vi dog glæde os over muligheden for at forsamles i vores skønne kirkerum, lytte til søndagens evangelium, bede for vores ramte verden og midt i krisen hente nye kræfter i vores fælles tro.

På kirkepladsen vil vi hver søndag slutte med at stå med afstand og synge søndagens fællessalme.

Søndagens prædiken eller refleksion vil i øvrigt være tilgængelig på kirkens hjemmeside samt Facebook side som enten skriftlig dokument eller lydfil – som hjælp til dem, der ikke går så meget i kirke i denne særlige tid.

Aktiviteter nedlukkede

Ud over søndagens gudstjenester vil kirkens mange øvrige aktiviteter være nedlukkede. Også folkekirken må naturligvis tilpasse sig situationens alvor og fungere på et niveau, der minimerer smitterisikoen.

Samtidig er kirkerummet altså som hidtil åbent og tilgængeligt for personlig andagt og kirkens præster er fuldt til rådighed for sognets beboere som hidtil.

 

Michael Markussen & Birgitte Molin

Sognepræster