Her er et billede af menighedsrådet i Simon Peters Kirke fra 2016. Billedet blev taget på det første møde efter valget. Igennem fire år har vi arbejdet for de mange aspekter i rådsarbejdet, som vi hver især brænder for.

I 2020 skal der vælges et nyt menighedsråd og nogle medlemmer genopstiller – og andre stopper.

Så derfor vil vi gerne opfordre dig til at overveje, om du har lyst til at stille op til menighedsrådet næste år – om du har lyst til at give en hånd med i din kirke?

Du kan få indflydelse på arbejdet i de kommende år, og derfor spørger vi: ”Hvad brænder du for?”

Et levende ‘laboratorium’

Menighedsrådene er Folkekirkens demokratiske hjørnesten. Her har alle medlemmer af Folkekirken mulighed for at øve indflydelse på kirken.

Menighedsrådet i Simon Peters kirke er ikke bare ansvarlig for kirkens økonomi og arbejdsgiver for de ansatte i kirken. Menighedsrådet er også et levende laboratorium, når der arbejdes med, hvilken slags kirke, vi gerne vil være her hos os – det man ofte kalder ’kirkens liv og vækst’.

Siden sidste valg

I menighedsrådet brænder vi for mange forskellige emner og områder, og vi har arbejdet intenst de senere år med alt det, der har med kirkens liv og vækst at gøre.

Der er sket meget i de seneste år. Vi har fået renoveret Simon Peters Hus og fået omlagt haverne, så hele kirkens smukke arealer nu er blevet et endnu grønnere sammenhængende haveanlæg. Sankt Hans aften havde det nye anlæg premiere – og det var en fornøjelse at se børn, unge og ældre indtage haven.

I løbet af sommeren starter bygningen af et nyt depot-, værksted- og garageanlæg til kirketjenerne i nordenden af parkeringspladsen.

I år runder Simon Peters Kirke og sogn en milepæl, når vi 1. september fejrer 40 års jubilæum.

Det har ikke været en stille tid – men en periode fyldt med spændende opgaver. Samtidig har dagligdagen fungeret med masser af aktivitet i både den danske og den internationale menighed.

Din stemme er vigtig

Du er en vigtig person i Simon Peters sogn. Det betyder meget, at så mange forskellige mennesker som muligt er repræsenteret i menighedsrådet. Det gælder både folk med forskellige holdninger til kirken – og med forskellig baggrund.

Simon Peters sogn er et mangfoldigt tæppe af forskellige folkekirkemedlemmer – og netop du skal også være hørt og velkommen i Simon Peters kirke. Din stemme er vigtig!

Derfor er det dejligt, når du ’blander dig’! Næste år får du chancen for at blande dig i de følgende 4 års arbejde.

Valgforsamling

Der er orienteringsmøde om menighedsrådets arbejde og om valget den 12. maj 2020.

Menighedsrådet vælges på en valgforsamling den 15. september 2020.

Opstillings- og stemmeberettigede er folkekirkemedlemmer, der bor i Simon Peters sogn eller har løst sognebånd til en af sognets præster.

 

VEL MØDT 🙂

Marianne Jespersen
Formand for menighedsrådet i Simon Peters Kirke