Søndag 7. oktober i år indviede menigheden bronzefiguren “Den hellige familie”, Maria og Josef med barn Jesus, udført af en lokal kunstner Erik Valter. Værket blev placeret på søjlen, tæt på lysgloben med front ud mod sidegangen i et forsøg på at skabe en lille tilbagetrukket niche i kirkerummet, der indbyder til stilhed, bøn og eftertanke. Læs mere nedenfor.

”Den hellige familie” – et nyt kunstværk i kirkerummet

Menighedsrådet har gennem længere tid ønsket sig et nyt kunstværk i kirken. Det skulle være en fortolkning af ”den hellige familie”: Maria og Josef med Jesus.

Kunstudvalget så på flere flotte tolkninger af temaet. Vi blev enige om, at det skulle være bronze, da metallet talte sammen med altertavlens gyldne kors og prismerne omkring det.

Alle er vi del af en familie

Tanken var, at værket skulle tale til os alle, da vi alle er en del af en familie i stort og småt: Familie forstået som samhørigheden mellem forældre og børn, men også videre ud som samhørigheden i forhold til et land, kultur eller religion.

Nu hænger ”den hellige familie” i søjlegangen tæt på lysgloben: Her kan blikket skifte mellem det nære i værkets motiv af forældrene med barnet – til korsets favntag af alle verdens mennesker.

Når man sidder der i søjlegangen, kan det være nærliggende at tænde et lys og fordybe sig i tanker om de relationer, man har eller havde.

Kunstneren om værket

Kunstneren hedder Erik Valter og han beskriver sine tanker om kunstværket således:

”Jeg er selv et familiemenneske og tror på værdien af et familiesammenhold; kommuner og staten kan ikke løse alle udfordringer her i livet. Mit fødested er blot et par kilometer i luftlinjen fra Simon Peters Kirke, nemlig på et lille husmandssted. Som lille dreng stod jeg der i mørket og så ind over Kolding med vandtårnet som et fyrtårn i skumringen.

Jeg troede dengang, at det var verdens midte. Det er det så ikke helt. Alligevel blev det for mig en stor del af min verden, da jeg som ung slog mine folder netop på Gøhlmannsvej, Norgesvej og Suomivej.

For mig personligt er det derfor ekstra dejligt og ærefuldt at få min bronzekunst ind i Simon Peters kirke, netop der hvor jeg har tilbragt så meget af min ungdom. Så er ringen ligesom sluttet.”

Advent og jul med ”Den hellige familie”

Menighedsrådet håber, at ”Den hellige familie” må tjene menigheden til refleksion og opbyggelse – ikke mindst i advents- og juletiden, hvor der i kirkerummet, synges, fortælles og reflekteres over Guds komme til verden gennem Maria i barn Jesus.

Som vi skal synge om det i julen:

”Mit hjerte altid vanker
i Jesu føderum,
did samles mine tanker
i deres hovedsum;
dér er min længsel hjemme,
dér har min tro sin skat,
jeg kan dig aldrig glemme,
du søde julenat.”

 

Toni Clausen, menighedsrådets næstformand

Birgitte Molin, sognepræst