Den 9. oktober kl. 19 indbydes til debataften i Simon Peters Kirke med Knud Lindholm Lau, forfatter til bogen: ”BARE FORDI AT – sprog og forestillinger i udlændinge­debatten”.

Det følgende kan (også) læses som et oplæg til denne aften.

Ord åbner og lukker

I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud står der i indledningen til Johannes Evangeliet i Det Nye Testamente.

Alting begynder med ordene, som skaber, hvad de nævner, skriver de gamle i den første skabelsesmyte. De bibelske skrifter fortæller, at vi mennesker har fået evnen til at velsigne og forbande, åbne og lukke med ordene.

Som præst er det et privilegium at forberede og konfirmere unge mennesker og at se, hvordan de unge gør sig umage med at finde ord for deres glæde og taknemmelighed for venner og veninder, nærmeste familie – i nogle tilfælde sågar deres præst.

Nutidens unge er dygtige formidlere. De er vant til at stille sig op foran hinanden og fremlægge, redegøre, bevæge.

At følge konfirmandernes omhyggelige kommunikation op til den store dag, står i skærende kontrast til det nedladende og sjuskede sprog, som de samme konfirmander og vi andre til tider bruger og dagligt bliver påvirket af.

Når sproget bliver råt og afstumpet, er vi alle tabere. Aggressionerne vokser i trafikken, klasseværelset og på arbejdspladser.

De sociale medier

At være opmærksom på aggression i sproget er ikke en ny udfordring, men de seneste 25 års teknologiske udvikling på kommunikationsfronten på de sociale medier har medført en voldsom optrapning af konflikter. Alle kan vi på de sociale medier give udtryk for, hvad vi føler på et splitsekund, uden at vi samtidig skal stå ansigt til ansigt med den, vi skriver om eller til. Det manglende fysiske møde fjerner empatien og muligheden for nåde er væk, fordi denne fordrer et møde ansigt til ansigt.

De gratis sociale medier er så langt fra gratis i vores omgang med hinanden. Når vi bruger en platform som Facebook, er vi med til, at det ekstreme, provokerende og voldelige sprog eksponeres voldsomt. Det sker, uden vi vil det, fordi det provokerende og aggressive sprog skaber opmærksomhed, som giver øget indtjening for Facebook, fordi de kan sælge annoncer til en højere pris.

Problemet med en mediegigant som Facebook er, at de i modsætning til etablerede aviser og mediehuse ikke har en presseetik og ikke har journalister, som tager stilling til, hvad der bringes.

Facebook m.fl. skal holdes ansvarlige for, at de er medievirksomheder, og at de som andre medievirksomheder skal blokere voldelig og nedgørende kommunikation. Facebook og andre gratis platforme skal samtidig fortælle vi brugere, hvordan deres forretning er skruet sammen – at vi ”betaler” med vores datatrafik, der lagres og sælges videre.

Vi andre skal så til gengæld også øge vores sproglige opmærksomhed.

Udlændingedebattens sprog

I bogen ”BARE FORDI AT – sprog og forestillinger i udlændingedebatten” analyserer Knud Lindholm Lau en lang række udsagn, der anvendes i omtalen af etniske og religiøse mindretal i Danmark.

Knud Lindholm Lau påpeger med konkrete eksempler fra de danske mediers hverdag en klar tendens i retning af et mere og mere nedladende og voldeligt sprog i den offentlige debat og i særdeleshed i den tone, der kører parallelt på de uredigerede sociale medier.

Med afsæt i den tysk-jødiske sprogforsker Viktor Klemperer beskriver Lindholm Lau, hvordan det ”giftige sprog” er som små doser arsenik, der langsomt, men sikkert gør sin virkning og forgifter atmosfæren i samfundet.

Sprog er ifølge Lindholm Lau aldrig bare ord. Ordene gør deres virkning hos afsender og modtager. Grænserne for voldsparat­heden hos afsenderen af et nedladende sprog øges i takt med ydmygelsen. Effekten af det forgiftede sprog gør sin virkning hos modtageren, som med årene bliver mere og mere nedbrudt.

Den 9. oktober kl. 19.00-21.00 i Simon Peters Kirke er der mulighed for at høre og debattere med Knud Lindholm Lau.

Der vil være ca. 45 minutters oplæg ved Knud Lindholm Lau, kaffepause og en efterfølgende styret debat med flest mulige spørgsmål. Alle er velkommen. Gratis entre.

Bag aftenen står Kolding Provstis tværkulturelle arbejde og Haderslev Stifts Migrantsamarbejde. Knud Lindholm Lau vil samtidig besøge Munkevængets Skole og Sct. Michaels Skole med undervisning og debat for eleverne i 8. og 9. klasserne.

Michael Markussen