Læs her mere om denne særlige dag i kirkeåret af stor betydning for mange.

Alle helgens søndag har fra gammel tid to motiver, der begge har med erindring at gøre: At mindes dem, som ned gennem kirkens historie gav den kristne tro videre til os samt at mindes vore døde og det, de var og gav til os.

Søndag den 1. november holder vi derfor traditionen tro alle helgens gudstjeneste også i Simon Peters Kirke med medvirken af begge kirkens præster.

Temaerne er død og sorg, liv og håb.

Alle, der er døde i sognet siden sidste Alle helgens dag samt alle, der er begravet fra kapel eller kirke, bliver nævnt ved navn og mindet i stilhed. Både musik og ord vil danne ramme og skabe rum for stille taknemmelighed, eftertanke og håb.

Efter gudstjenesten har alle mulighed for at deltage i den fælles gratis og portionsanrettede frokost i menighedslokalerne.

 

Nedenfor kan læses en salme, der er skrevet til Alle helgens søndag af Holger Lissner.

Tillige kan ses et billede fra en bisættelse den 1. oktober 2015 i sygehusets nye kapel.

 

Michael Markussen & Birgitte Molin

Sognepræster