Skærtorsdag – aftengudstjeneste kl.19

I salmer, bønner, stilhed og bibellæsninger fordyber vi os i Jesu sidste måltid med sine disciple den aften, hvor han blev forrådt og senere taget til fange i Gethsemane have.

Langfredag kl. 15.00

Musikgudstjeneste ved CoMa-kvartetten med Joseph Haydn’s berømte værk ”Jesu syv ord på korset”, hvor teksterne fra lidelseshistorien læses inden hver sats. Et fantastisk stykke programmusik, der vækker bevægelse og begejstring overalt, hvor det bliver spillet.

CoMa-kvartetten (Copenhagen-Malmö) består af fire musikere fra Øresundsregionen, der har forsket og specialiseret sig i det 18. århundredes instrumenter og spilleteknik.

Haydns mesterværk omkranses af fællessalmer, bønner og velsignelse.

Påskedag

kl.10.30 (klassisk dansk gudstjeneste) og kl.13.00 (engelsk rytmisk gudstjeneste)

Kl.10.30 lader vi jubelen over Jesu sejr over dødens magter få frit løb iblandt os. Vi fejrer påske på dansk med de klassiske salmer, orgelbrus og trompetklang med efterfølgende kaffe og samvær for dem, som har lyst.

Kl.13.00 fejrer den internationale menighed (KIC) påske sammen med Kolding International Voices ved en engelsksproget gudstjeneste. Salmerne er en blanding af de ”gode gamle” og nyere rytmiske. Undervejs er der korindslag ved det 50 personers store rytmiske kor (KIV), der til dagligt øver i Simon Peters Kirke under ledelse af Jeanette Bonde. Efterfølgende kaffe og samvær for dem, som har lyst.

Enkel aftenandagt 2. påskedag kl. 19.00

Igen i år runder vi påsken af med en enkel aftenandagt med nadver. Vi skal lytte til evangelisten Lukas’ gribende fortælling om de to, der på deres vandring mod byen Emmaus bliver mødt af den opstandne Jesus selv. Aftenens billedrefleksion bliver traditionen tro varetaget af én fra menigheden og tager udgangspunkt i Sven Havsteen-Mikkelsens altertavle fra Asperup Kirke på Fyn: ”Kristus i Emmaus”.

Efter gudstjenesten bydes på en kop aftenkaffe bagest i kirkens rum.

Sven Havsteen-Mikkelsens altertavle i Asperup