Påskens store livstemaer

Sidste år efter påske skrev en af kirkens frivillige kordegne Anna Marie Hammelev således til én af os præster: ”Påskens højtid rummer meget stort. Skærtorsdagsaftengudstjenesten er fyldt med lys og varme. I år havde jeg en god oplevelse: Solen skinnede ind ad kirkens vindue, dens stråler ramte alteret, så går man i fordybelse af det, man har oplevet og hørt. Jeg tænkte på salmen: ’Tænk, at livet koster livet… rigt og bredt går livet ned i evighed.’
Er det ikke det, påskens evangelium handler om: Død og opstandelse.”

Og jo, må vi svare: Påsken handler om død og opstandelse, om alle de store livstemaer.

For første gang i kirkens historie vil vi pga. Corona-krisen ikke kunne forsamles i kirkens rum til påskefejring. Det er et stort tab for mange af os. Ja, nærmest helt uvirkeligt, at kirken skal ligge stille og øde hen undervejs gennem højtiden.

Som en spinkel erstatning vil vi søge at lægge små påskeprædikener ud på hjemmesiden samt videoer optaget i kirkens rum, der ganske kort vil reflektere over påskens budskaber til os. Heldigvis har vi også alle adgang til Bibel og salmebog, radio og TV samt mange gode hjemmesider som både Folkekirkens og Bibelselskabets hjemmesider. Disse andre ”kanaler” til at lade os lede ind i Jesu vandring gennem lidelse og død frem til opstandelsens under og liv har vi i stedet mulighed for at benytte os af netop denne påske.

Lad os – midt krisen – se frem mod endnu en glædelig påske!

 

Hanne Dreyer, vikarierende sognepræst

Birgitte Molin, Sognepræst

 

Find inspiration i løbet af påsken på folkekirken.dk

Krucifiks fra Vatikanmuseet lavet af Matisse