Genoptaget almindelig gudstjenestelængde med fællessang, dog fortsat med afstand.

 

Fra 21. april trådte en række lempelser af restriktionerne i folkekirken i kraft:

Gudstjenester og kirkelige handlinger kan nu vende tilbage til deres sædvanlige længde og fremfor alt må vi igen synge.

Vi skal dog fortsatte passe på hinanden, ikke mindst også i forbindelse med fællessangen, der fortsat nødvendiggør det generelle 2 meters afstandskrav.

I Simon Peters Kirke betyder det konkret, at vi bevarer den nuværende bænkeopstilling, hvormed vi overholder det særlige 2 meters afstandskrav i forbindelse med sang.

Det generelle afstandskrav, når vi mødes og står og snakker sammen, hedder nu 1 meter.

Der kommer i øvrigt ikke et krav om coronapas i folkekirken.

Vi skal dog fortsat bære mundbind, når vi bevæger os rundt i kirken.

Vi glæder os over disse nye lempelser, der muliggør et i vid udstrækning normaliseret gudstjenesteliv.

Vi vil dog – via den fortsatte indretning af kirken med 2 meters afstand mellem kirkebænkene – sørge for, at menigheden fortsat kan føle sig tryg ved at komme i kirke – nu altså også med fællessang 🙂

Menighedsrådet