… med Filipperbrevet og
Klaus Højgaard Laursen fra Bibelen Live

”Glæd jer i Herren!” Sådan lyder det igen og igen i Filipperbrevet. Paulus opfordrer sine tilhørere til at glæde sig –  med den glæde, man som kristen har ’i Herren’. Filipperbrevet i Det Nye Testamente er ligefrem blevet kaldt glædens brev, og vi møder da også ordet glæde igen og igen.

Men der er også andre temaer, som vi skal lytte til denne dag, hvor Klaus Højgaard Laursen med Bibelen Live kommer på besøg. Eksempelvis temaet om døden og livet. Paulus siger faktisk, at han helst vil ”bryde op og være sammen med Kristus” – altså dø – men konkluderer så også, at han har en opgave her, og derfor håber han at leve videre. Og så taler han om denne opgave, og at vi skal tjene hinanden i menigheden og også være villige til at lide for Kristi skyld.

Før vi skal høre selve brevet, vil Klaus genfortælle fra Apostlenes Gerninger kapitel 16, hvor vi hører om tilblivelsen af menigheden i Filippi. Det hele begyndte med, at apostlene Paulus og Silas talte ordet om Jesus for nogle mennesker der. Og så voksede der en menighed frem. Der kan nemlig ske store ting, når vi samles og lytter til Ordet om Kristus. Kom derfor og lad os sammen glæde os denne dag!

Efter gudstjenesten vil der som sædvanligt være kirkekaffe og mulighed for at tale sammen om indholdet af både brevet og det, vi har hørt fra Apostlenes Gerninger.

Klaus Højgaard Laursen