Børnekontakten i Skovparken fylder 25 år. I den anledning har vi interviewet Børnekontaktens leder gennem 25 år Leif Christensen.

Leif Christensen

Hvordan startede I?

Vi begyndte i en skurvogn på 19 m2, og det var først, da Ambassaden blev bygget for 12 år siden, at vi fik de gode forhold, vi har i dag.

Allerede det andet år begyndte vores familieudflugter, og vi lånte et kælderlokale til at reparere cykler. Det giver god snak, når man ordner noget praktisk sammen. Børnene er vigtigst, men familieaktiviteterne betyder også meget.

Hvordan er hverdagen?

I Børnekontakten kan børnene komme og gå, som de har lyst. Vi har åbent fra kl. 16 – 19, men der er ingen medlemsbetaling og ingen mødetider. Det giver en god energi, at vi deler ejerskabet til stedet – og børnene synes i høj grad, at det er deres sted. Børn stemmer jo med fødderne, og vi samarbejder om ”vores sted”.

Vi har arbejdet meget med børnedemokrati og har både et forældreråd og et børneråd, som børnene stiller op for at blive valgt ind i. Man vokser meget som barn ved at være medbestemmende.

Hver onsdag løber vi en motionstur. Bagefter er der fællesmøde med informationer og introduktion af nye børn. Det er godt at få lært at sidde sammen omkring et bord, og give sig tid til at lytte til andres historier. Det er også her, at børnenes fødselsdage fejres en gang om måneden med kage, sang og hurraråb.

I Børnekontakten arbejder vi for at omgangstonen er god og glad. Det kan jo godt være svært at have overskud til at være rar efter en lang dag i skole og SFO.

Efter det frie skolevalg blev indført – og senere med lukningen af Dronning Dorothea Skolen – går børnene i Skovparken på en 5-7 forskellige skoler. Derfor kender de ikke altid hinanden på forhånd. Børnekontakten har derfor fået en ny betydning som et sted, hvor man lærer de andre lokale børn at kende.

Skovparken er et dejligt sted med et stort fællesskab og godt naboskab.

Hvordan bevarer man gejsten som leder
i 25 år?

Man får meget tilbage fra børnene. Deres engagement smitter, for vi bygger noget sammen! Børnene er glade og oplever en sejr ved at være med til at beslutte, hvad vi skal lave i Børnekontakten.

Efter så mange år vender nogle af de ”gamle børn” tilbage som frivillige. Det giver virkelig fornemmelsen af, at det giver mening, når cirklen sluttes. Der knyttes et netværk, hvor vi løfter i flok.