Sogneeftermiddag tirsdag den 26. februar kl. 14.30-16.30 ved sognepræst i Vejle Tove Bjørn Jensen

Mindfulness er på få år gået hen og blevet den nye foretrukne terapiform for stressede danskere. Foredragsholderen, der selv har været igennem et mindfulness-forløb, vil i foredraget komme ind på styrker og svagheder ved mindfulness og også komme omkring de kristne alternativer som eksempelvis ”Christfulness”, der er opstået i kølvandet på mindfulnessbølgen.