Der er Meditativ Bibellæsning igen tirsdag 21. maj kl. 19-21.

Gruppen er åben for enhver med lyst til at læse, lytte og samtale med udgangspunkt i den kommende søndags evangelietekst. Det kræver ingen forberedelse. Du kommer bare. Aftenens mødeleder er Nic Korshøj.

Læs eventuelt nedenfor, hvad Karen Ellegård skriver om dét at deltage i Meditativ Bibellæsning.

 

Meditativ bibellæsning

Dagens travlhed har løftet skuldrene op til ørene. Jeg pisker af sted til kirkedøren. Den er tung at åbne, men lige så snart den falder i bag mig, åbnes en anden verden. Bum! Stilhed!

Og dog! Fra kirken lyder en skøn, sagte musik.

Fred.

Jeg lister stille ind i mørket, kun oplyst af stearinlys.

Der er ni andre skikkelser på bænkene i kirkerummet.

Jeg nikker til nogle og sætter mig ned på kirkebænken.

Jeg finder en god og afslappende stilling. Skuldrene falder på plads og hele kroppen slipper sit tag i anspændtheden. Jeg falder til ro og kan fornemme det hellige rum. Tanker og sind vender sig mod Kristus.

 

Der bliver ganske stille bedt os om at komme ind i præsteværelset. Her ser vi hinanden. Nogle kender vi, mens andre er nye. Praktiske meddelelser. Vi synger en salme. Lederen læser den kommende søndags evangelietekst to gange. Så er der atter stilhed i kirken, hvor vi mediterer over teksten. Vi sætter os ind i ordene. Hvad har betydning nu for netop mig i denne tekst? Det er ligegyldigt, hvad andre mener, hvad teologer har udtænkt! Jeg lever mig ind i samfundet på Jesu tid og lader følelser og stemninger dominere.

Jeg finder et ord, nogle sætninger eller en handling, som slår mig. En opdagelse, en erkendelse, en formaning.

 

Jeg tager ordene med i gruppen, hvor vi alle fortæller på skift, hvad vi hver især har fået ud af teksten. Her kommer der nye input frem. Noget, jeg slet ikke selv tænkte! Andre kan se på teksten med videre og mere positive synspunkter, end jeg har! Det er jo ikke det værste! Vi får derefter en snak på kryds og tværs. Der er mange bolde i luften mellem deltagerne. Vi er absolut ikke enige i fortolkningen, men vi ved alle: Gud er kærlighed.

 

Efter musik, sang, bøn og velsignelse i kirken går vi stille hjem.

En aften i glæde, harmoni, viden og større erkendelse af Gud.

Karen Ellegård