Den 11. november kl. 19.00.

Klimaet står højt på politikernes dagsorden – men hvordan ser det ud i kirken? Folkekirkens biskopper mødtes i januar og besluttede at oprette en gruppe, som skal arbejde med, hvordan kirken håndterer klimaudfordringerne og lever op til den nationale målsætning om mindre CO2-udslip. Derfor er det højaktuelt, når Simon Peters kirkes grønne udvalg har inviteret den kendte TV-meteorolog Mikael Jarnvig til at holde foredrag om kirken og klimaet.

Vi har bedt Mikael fortælle lidt som optakt til foredrag og debat:

Jeg er født i 1954 og efter endt skolegang tog jeg meteorolog-uddannelsen på DMI/Københavns Universitet. Jeg var ansat på DMI i 25 år, de sidste 8 år arbejdede jeg både for DMI og DR (tv-avisen).

Derefter kom jeg på TV3, TV2-vejret og fra 2013 igen DR.

Jeg har således kun arbejdet som meteorolog i mit professionelle liv. Og foreløbig er det blevet til 32 år på tv.

I de sidste 15-20 år har jeg interesseret mig mere og mere for klimaforandringerne. De har fyldt rigtig meget i faglige kredse, men har – indtil for nylig – haft svært ved at trænge igennem til ”almindelige” mennesker.

Mit mål er at forklare og forenkle budskabet om klimaforandringerne, så alle kan forstå, hvad det i virkeligheden handler om. Grundlæggende handler klimaforandringerne nemlig ikke om komplicerede eller uløselige tekniske problemer. Det handler først og fremmest om moral.

Derfor mener jeg også, at kirken og videnskaben har en fællesmængde i denne problematik. Løsningerne på de store udfordringer kræver mere end teknologi, – de kræver en anden moral. Og her tror jeg, der findes løsninger i den kristne tro, der bygger på Jesu ord om næstekærlighed.

Jeg vil i mit foredrag vise, at klimaforandringerne rammer uretfærdigt, fordi de fattige kommer til at bære de tungeste byrder. Jeg vil også forklare, hvorfor jeg mener, at en kristen moral kan være med til at løse de enorme problemer, som vi styrer imod.

Med venlig hilsen
Mikael Jarnvig