Kirkehøjskolen 2020

Hent programmet her: Program Kirkehøjskole 2020
Læs mere her: Kirkehøjskole

Forårets tema er Grænselandet

Nyt mødested:
Seest Sognehus, Kirketoft 2, 6000 Kolding

Tid:
Lørdag den 25. januar, 29. februar, 28. marts, 12. september, 24. oktober, 21. november kl. 10.00-14.15

Lørdag den 25. januar kl. 10.00:

Genforeningen – da Sønderjylland blev delt i 1920
Jørn Buch, lektor, cand.phil i historie

Da tyskerne i 1914 fejrede 50-året for sejren over Danmark i 1864, var der ikke mange der troede, at Genforeningen var så tæt på. Men krigens udvikling gav de dansksindede sønderjyder en mulighed for at stemme sig hjem til Danmark den 10. februar 1920.

Foredraget vil gøre rede for diskussionen om grænsens forløb, men vil også komme ind på, at grænsen ikke er en historisk grænse, men en demokratisk sindelagsgrænse.

Lørdag den 25. januar kl. 12.45:

Om hundrede år
Anne Elisabeth Jessen, forfatter og journalist

Romanen Om hundrede år begynder, da første verdenskrig bryder ud. Soldaten Hans, der som dansk sønderjyde må kæmpe på tysk side, vender aldrig hjem til slægtsgården. I stedet overtager svogeren og søsteren gården. De får fem børn hvis liv præges voldsomt af de spor, som den store krig trækker helt op til 2014.

Et medrivende tidsbillede med grumme skæbner og et skarpt blik for det usagtes evne til at forme og forkludre livet for en familie.

Kolding Kirkehøjskole er et samarbejde mellem kirkerne i Kolding Provsti.

En bestyrelse på 6 personer tilrettelægger 6 lørdage i løbet af året. Der er en egenbetaling for foredrag inkl. frokost: 75 kr. for enkelt foredrag, 140 kr. for en enkelt dag.

Mødested Nu nyt mødested for Kirkehøjskolen:
Seest Sognehus, Kirketoft 2, 6000 Kolding

Bybus linje 5 kører to gange i timen til døren (Stop: Seest gamle skole)

Tilmelding:
På kirkekontoret, Jens Holms Hus
Åbent: Mandag-onsdag 9-15, torsdag 11-16.30, Fredag 9-15.
Tlf. 75 52 02 47 eller via tilmeldingslinket på www.sanktnicolaikolding.dk

Ved afbud
Kristina Nilsson tlf. 61 62 60 99 / krn@km.dk

Tilmeldingsfrist:
Senest onsdag før arrangementet.
(fristen bedes overholdt af hensyn til madbestilling)

Priser:
En hel højskoledag 140 kr. inkl. frokost og kaffe
Et enkelt foredrag 75 kr.

Betaling:
Kontant på mødedagene eller med mobilepay til 955419 eller ved indbetaling på konto 0759 – 3224 963 199.

Husk navn ved mobilepay/indbetaling
Kirkekontoret på Jens Holm Hus tager ikke imod betaling